Efter skandalesag: Disse ni steder tjekker regionen for farligt stof

I foråret fandt man det giftige stof PFOS i borgere i Korsør. Nu skal en række brandøvelsespladser i Østjylland undersøges.

Efter store fund af det sundhedsskadelige stof PFOS i Korsør har Danske Regioner nu udpeget 145 lokaliteter i hele landet, som skal undersøges nærmere.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse. 19 ud af de 145 lokaliteter er placeret i Region Midtjylland, hvoraf ni er i Østjylland. 

Af opgørelsen kan man se lokaliteternes adresse. Der er også en vurdering af, om pladserne potentielt kan udgøre en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand.

- Det vides dog ikke, om pladserne er forurenede eller ej – det skal undersøges nu, skriver regionernes forening.

I foråret kom det frem, at det giftige stof - som tidligere blev brugt i brandskum - havde spredt sig fra brandskolen i Korsør til en mark.

Overblik over brandøvelsespladser: Her tjekker Region Midtjylland for gift i Østjylland

Her gik køerne fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset.

Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

De fem regioner har sammen med landets kommuner indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har ligget brandøvelsespladser i landet.

Selvom der kun er 19 udvalgte brandøvelsespladser i Region Midtjylland, fremgår det af dagsordenen for udvalget for Regional Udvikling, at man i løbet af 2021 vil undersøge mellem 30 og 40 lokaliteter. 

Oplysningerne er fredag sendt til Miljøstyrelsen. Desuden udarbejder Forsvaret en liste over egne lokaliteter.

Nogle steder er man i fuld gang.

De steder, hvor der ikke er sat aktiviteter i gang, skal kommunen for hvert sted beslutte, om der kan gives et påbud til forureneren.

Hvis forureneren stadig findes, kan denne altså ende med at blive pålagt at skulle rense op efter en eventuel forurening.

- I de tilfælde, hvor der ikke kan gives påbud til forureneren, vil regionerne "overtage sagerne" og prioritere indsatsen på lokaliteterne, skriver Danske Regioner.

Hvad er PFOS?