Kollegium og laboratorium

198 studerende som forsøgsdyr i energiprojekt

198 ingeniørstuderende skal være med i et energiprojekt på Aarhus Havn. De bor på et kollegium på havnen, der er udstyret med flere millioners teknologisk isenkram, der skal gøre Grundfos Kollegium til et forskingslaboratorium.

Over de kommende tre år vil Aarhus Universitet lave målinger af blandt andet energiforbrug og luftkvalitet hver sjette sekund. Målingerne vil kunne bruges til at forudse, hvordan værelserne på kollegiet skal varmes op de kommende dage.

- Det nye er, at vi vil bruge vejrudsigter til kigge frem i tiden for at se, om der de kommende dage bliver et varme-eller kølebehov i bygningen, siger adjunkt Steffen Petersen til P4 Østjylland.

Forsøget vil også kunne hjælpe på de studerendes lommer, for glemmer de studerende at slukke lyset, når de har forladt værelset, vil det smarte system sende en sms, der spørger, om det er okay at slukke.