Hårdere straf i ghettoer? Stor uenighed hos lokalpolitikere

Torsdag udkom regeringen med det nye ghetto-udspil, hvor man vil have dobbelt straf for visse typer kriminalitet begået i ghettoområder

05:09

VIDEO: Se debatten mellem byrådskandidaterne Ali Aminali (Kons.) og Fadi Kassem (SF), hvor de debatterer regeringens udspil om dobbelt straf af kriminalitet begået i ghettoområder.

Regeringen fremlagde i går, torsdag, sit nye ghetto-udspil, der skal gøre op med parallelsamfund. Udspillet indeholder 22 punkter - blandt andet dobbelt så hård straf for visse typer kriminalitet, hvis de begåes i de definerede ghettoområder.

Og netop dét punkt skaber debat mellem byrådskandidaterne, Ali Aminali (Kons.) og Fadi Kassem (SF).

Læs også Delte meninger om ghetto-udspil: - Det vil skabe had og flere problemer

- Jeg er selvfølgelig ikke for, at man straffer folk på baggrund af deres adresse. Der skal være lighed for loven. Men som jeg forstår det, så handler det jo ikke om, hvad din adresse er. Det handler om, at vi går ind og skærper specifikke kriminelle gerninger i en zone af et område. Og det synes jeg er fair, siger Ali Aminali.

Men Fadi Kassem har en anden opfattelse.

Det handler jo ikke om, hvad din adresse er. Det handler om, at vi går ind og skærper specifikke kriminelle gerninger i en zone af et område

Ali Aminali, byrådskandidat, Aarhus Kommune, Kons.

- Jeg synes forslaget ligger helt ude i hampen, fordi vi kan jo ikke begynde at straffe folk på baggrund af, hvilken adresse, religion eller herkomst vedkommende måtte have. Jeg synes, det er diskriminerende, at vi har politikere i det her land, som overhovedet kunne finde på at komme med et forslag om, at vi nu skal straffe dobbelt så hårdt, fordi man kommer ude fra et specielt område eller adresse i vores by, siger han.

Læs også Rådmand om ghetto-udspil: Regering skyder med halvtom haglbøsse

Adresser og hudfarve?

Tiden er nu til, at vi begynder at inddrage de beboere og borgere, som bor i de socialt udsatte boligområder, så det ikke kun er os politikere, der kommer til orde med den ene symbolpolitik efter den anden.

Fadi Kassem, byrådskandidat, Aarhus Kommune, SF

Ifølge Fadi Kassem er udspillet ikke noget nyt, og han lægger vægt på, at man allerede nu er i gang med en helhedsplan, som man - ifølge ham - er lykkedes med på mange punkter.

Men spørger man Ali Aminali drejer det sig slet ikke om adresser eller hudfarve.

- Jeg køber ikke den præmis. Det drejer sig om, at vi har nogle boligområder og nogle parallelsamfund i specifikke områder i vores land, som vi bliver nødt til at tage seriøse og alvorlige. Det er korrekt, der er en helhedsplan i gang, men den sociale helhedsplan har haltet voldsomt – især i Gellerup, siger Ali Aminali.

Læs også Dobbelt straf i ghettoer: Det er et dybt, dybt bekymrende forslag

Pisk, gulerod og borgerinddragelse

Fadi Kassem ser sig enig i, at der er mere gang i pisken end i guleroden. Og han ser sig også enig med Ali Aminali i, at vi skal komme parallelsamfundene til livs. Men Fadi Kassem understreger, at man i højere grad burde inddrage borgerne.

Jeg synes absolut ikke, at beboerne er inddraget for lidt. Jeg synes faktisk, at beboerne har haft rig mulighed for at komme med deres input

Ali Aminali, byrådskandidat, Aarhus Kommune, Kons.

- Tiden er nu til, at vi begynder at inddrage de beboere og borgere, som bor i de socialt udsatte boligområder, så det ikke kun er os politikere, der kommer til orde med den ene symbolpolitik efter den anden. Det er der ikke nogen borgere, der er fortjent med, siger Fadi Kassem.

Også her er de to byrådskandidater uenige.

- Jeg synes absolut ikke, at beboerne er inddraget for lidt. Jeg synes faktisk, at beboerne har haft rig mulighed for at komme med deres input, siger Ali Aminali.

Læs også Fire østjyske områder er stadig på ghettolisten

Han påpeger også, at det ikke betyder, at man fjerner alle muligheder for socialtfagligt arbejde derude. Ifølge ham betyder det blot, at man erkender, at man har et parallelsamfund.

Og derfor mener han, at man bliver nødt til at bruge stærkere metoder og krav, og samtidig sætte flere redskaber til rådighed for både politiet, myndighederne og socialrådgiverne.

DE 22 PUNKTER i GHETTO-UDSPILLET

1. Fysisk forandrede parallelsamfund
2. Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder
3. Adgang til at opsige lejere ved salg af almene boliger i udsatte boligområder
4. Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere
5. Obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder
6. Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder
7. Stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse
8. Kontant belønning til kommuner, der lykkes med integrationsindsatsen
9. Styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder
10. Højere straffe i bestemte områder (skærpet strafzone)
11. Kriminelle ud af ghettoerne
12. Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart
13. Bedre fordeling i daginstitutioner
14. Målrettede sprogprøver i 0. klasse
15. Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler
16. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg
17. Bedre fordeling af elever på gymnasier
18. Kriminalisering af genopdragelsesrejser
19. Hårdere kurs over for vold i hjemmet
20. Tidlig opsporing af udsatte børn
21. Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt
22. Tre særlige ghetto-repræsentanter med de nødvendige kompetencer