Strid om vej i otte år: Nu kan den nedlægges

I mange år har der været diskuteret om en privat fællesvej i Skanderborg skal lukkes for gennemkørsel, men først nu er der truffet en afgørelse.

Lige igennem gårdspladsen ved Vestermølle lidt uden for Skanderborg går den gamle Oddervej.

Her er et museum, en restaurant, og 125.000 gæster om året.

- Vejen opleves ikke som en vej, den opleves som en gårdsplads, siger formand for Vestermølle Møllelaug, Jørgen Lund Christiansen.

Vestermølle har omkring 125.000 besøgende om året.
Vestermølle har omkring 125.000 besøgende om året. Foto: Claus Haagensen

Vestermølle er en kommunalt ejet ejendom. Her holder en masse foreninger til, og her kommer også børn og skoleelever for at besøge stedet.

- Det er ikke sjovt, hvis der kommer en bil knaldende igennem. Det er især folk ude fra, som ikke kender stedet, som er til stor risiko her, siger Jørgen Lund Christiansen. 

Nu har administrationen i Skanderborg Kommune truffet en afgørelse om, at den private fællesvej kan lukkes af ved Vestermølle. Derfor er det op til politikerne i byrådet at tage stilling til, om det skal endeligt vedtages.

- Det kan jeg kun være tilfreds med, så enkelt er det. Det er den generelle holdning på Vestermølle, at det burde være sket, siger Jørgen Lund Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge formanden for møllelauget, går forslaget om at lukke den private fællesvej helt tilbage til 2013.

- Den daværende kulturchef sagde, at den vej bør spærres i hensyn til trafiksikkerhed, siger han.

GRAFIK: Hvis vejen bliver nedlagt ved Vestermølle, så vil beboerne på den anden side kun kunne køre ud igennem ved Oddervej mod øst.

Nabo utilfreds med beslutning

Der er tre andre beboere på vejen udover Vestermølle. Naboerne er ikke enige i beslutningen om at lukke vejen af.

quote Jeg er skuffet over og ked af at kommunalpolitikerne, efter min mening, ikke har haft evne eller vilje til at sætte sig ind i den aktuelle sag.

Klaus Lenskjold, beboer på vejen.

En af dem mener ikke, at det er nødvendigt, da gennemkørslen kun bliver brugt af beboerne en gang imellem, og at det altid har fungeret problemfrit – han har tidligere klaget over en lukning af vejen.

- Jeg er skuffet over og ked af, at kommunalpolitikerne, efter min mening, ikke har haft evne eller vilje til at sætte sig ind i den aktuelle sag, for på den måde at se, hvad det hele i virkeligheden drejer sig om, skriver en af beboerne, Klaus Lenskjold i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis politikerne i økonomiudvalget endeligt vedtager, at vejen skal lukkes, kan beboerne kun køre ud og ind af den gamle Oddervej mod øst.

- Det, der interesserer os her på Vestermølle, er trafiksikkerheden, og den kommer nu, tror vi, siger Jørgen Lund Christiansen.

VIDEO: Formanden for Vestermølle Møllelaug håber, at politikerne endeligt vedtager beslutningen om at lukke vejen af.


Borgmester: Nu skal der træffes en beslutning

I næste uge skal politikerne i økonomiudvalget beslutte, om vejen ved Vestermølle skal nedlægges, så der ikke kan være gennemkørsel.

- Det har stået på alt for længe. Nu skal vi finde ud af, hvad vi gør. Det er det, der lægges op til i næste uge, siger borgmester i Skanderborg Kommune, Frands Fischer (S).

Så det er ikke sikkert, den lukkes?

- Det er det ikke, før vi har truffet beslutning om det. Nu har vi bedt, om at få undersøgt, om det er muligt at lukke den, og det er der jo nok en bagtanke med, siger borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.

Naboerne mener ikke, det er nødvendigt at lukke den. Er det det?

- Når jeg kigger på det, vil jeg give Vestermølle ret i, at hvis den vej ikke er der, så vil man kunne indrette området og bruge det kulturelt på en anden måde, end man gør i dag. Det vil selvfølgelig være en styrkelse af, hvordan man kan bruge området, siger borgmester Frands Fischer (S). 

Byrådet og borgmester Frands Fischer vedtog i 2020, at administrationen skulle undersøge muligheden for at lukke den private fællesvej igennem Vestermølle.
Byrådet og borgmester Frands Fischer vedtog i 2020, at administrationen skulle undersøge muligheden for at lukke den private fællesvej igennem Vestermølle.

Der vil kunne klages over afgørelsen til Vejdirektoratet, men kommunen forventer ikke, at eventuelle klager vil få opsættende virkning, og derfor vil lukningen kunne træde i kraft, når byrådet har besluttet det.

- Det er administrationens vurdering, at evt. klager ikke vil få opsættende virkning, fordi en ny udkørsel og en vendeplads reelt vil være en trafiksikkerhedsmæssig forbedring, der ikke fjernes, uanset en klagesags udfald, skriver administrationen i Skanderborg Kommune.

I otte år har der i Skanderborg Kommune været diskuteret, om en vej skal lukkes ved Vestermølle. Naboerne mener ikke, at det giver nogen mening. Sagen har politisk været rundt i forskellige udvalg. Nu har administrationen besluttet, at vejen nu kan nedlægges.