Mangel på arbejdskraft: Botilbud må selv uddanne medarbejdere

Landsbyen Sølund mangler specialiserede ansatte, og derfor har de været nødt til at tage sagen i egen hånd.

Når borgere med udviklingshæmninger og helt særlige behov flytter ind på botilbuddene, så er der ikke altid kvalificeret personale nok til at tage sig af dem.

I sidste ende kan det gå ud over dem, som har brug for hjælpen. 

Det frygter de i hvert fald i Landsbyen Sølund ved Skanderborg, hvor der bor 238 voksne med varige og massive funktionsnedsættelser. 

Og som konsekvens af personalemanglen har de nu set sig nødsaget til at tænke ud af boksen og lave 'deres egen uddannelse' via 10 nye specialiseringsstillinger.

- Specialiseringsgraden stiger, og man skal klædes ordentligt på til opgaverne, siger leder af Landsbyen Sølund Anne-Marie Kruse til TV2 ØSTJYLLAND.


Beboersammensætningen har ændret sig

Over en årrække har beboersammensætningen ændret sig, og opgaverne er blevet mere komplekse. Og det kræver mere af de ansatte, oplyser botilbuddet,

- Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse, og kommer man fra andre pædagogiske områder, så har man ikke den specialiserede pædagogiske viden, siger Anne-Marie Kruse. 

quote Specialiseringsgraden stiger, og man skal klædes ordentligt på til opgaverne.

Anne-Marie Kruse, leder af Landsbyen Sølund


Derfor har Landsbyen Sølund nu oprettet deres eget uddannelsesforløb. Over fire måneder får nyuddannede pædagoger og andre, der vil arbejde hos Landsbyen Sølund, den specialviden, det kræver for at varetage arbejdet.

- Vi skal sikre, vi har de kompetencer for at løfte opgaven. Derfor vil vi gerne tage dem i hånden og sikre, de får en god viden og ballast til at løfte opgaven fra start, siger leder af Landsbyen Sølund, Anne-Marie Kruse.

Landsbyen Sølund ligger ved Skanderborg. Her bor 238 udviklingshæmmede beboere, og i alt er der omkring 800 ansatte.
Landsbyen Sølund ligger ved Skanderborg. Her bor 238 udviklingshæmmede beboere, og i alt er der omkring 800 ansatte.

Dårligt arbejdsmiljø og sygemeldinger

Landsbyen Sølund får beboere fra hele landet. Og ligesom på andre velfærdsområder er det også her svært at skaffe den rette arbejdskraft for dem. 

- Det bliver sværere og sværere, at få de medarbejdere som har de rette kompetencer, siger Anne-Marie Kruse.

En af pædagogerne i Landsbyen Sølund Tung(tv) og Lasse som har boet her i 10 år (th).
En af pædagogerne i Landsbyen Sølund Tung(tv) og Lasse som har boet her i 10 år (th).

En af konsekvenserne har førhen været et dårligt arbejdsmiljø, flere sygemeldinger, og at det har været svært at fastholde medarbejdere.

- Vi ser en synergieffekt imellem beboernes behov og vores arbejdsmiljø. Vi skal være dygtige til at have den faglighed til at skabe det gode liv og for at undgå uhensigtsmæssige arbejdsmiljøer, siger Anne-Marie Kruse.

quote Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse, og kommer man fra andre pædagogiske områder, så har man ikke den specialiserede pædagogiske viden og det er den vi sikrer med det her initiativ.

Anne-Marie Kruse, Leder af Landsbyen Sølund.

- Fantastisk mulighed for at udvikle mig som pædagog

De 10 nye specialiseringsstillinger har Landsbyen Sølund oprettet i samarbejde med Skanderborg Fællesskaberne og Socialpædagogerne. 

De nyuddannede, eller pædagoger som ønsker et brancheskifte, får løn og fastansættelse i fire måneder. 

Pia Witt Tryk Christensen har været pædagog i dagtilbud i 15 år, men nu vil hun prøve specialområdet på Sølund.

- Jeg synes, det er en fantastisk mulighed for at kunne udvikle mig som pædagog. Både i praksis og i viden, siger hun.

Pia Witt Tryk Christensen har været pædagog i daginstitutioner i 15 år. Nu vil hun prøve kræfter med specialområdet på Sølund.
Pia Witt Tryk Christensen har været pædagog i daginstitutioner i 15 år. Nu vil hun prøve kræfter med specialområdet på Sølund.

Halvdelen af tiden skal de være sammen med beboerne på Sølund, og resten af tiden vil de få undervisning og introduktion til de opgaver, som der er på stedet. Derudover vil de også blive koblet på en mentor. 

- Når jeg har spørgsmål, så ved jeg, hvem jeg kan gå til, siger Pia Witt Tryk Christensen, som forventer, at bliver her også efter de fire måneder.

Nyuddannede mangler kvalifikationer

Ifølge Socialpædagogerne Østjylland er kun 48 procent af medarbejderne på voksenområdet i Østjylland uddannede socialpædagoger. 

- Det betyder at borgerne ikke får det tilbud, som borgerne skal have. Det betyder dårligere livskvalitet. Man skal huske, det er et højt specialiseret område, siger kredsformand i Socialpædagogerne Østjylland, Gert Landergren Due.

Samtidig mener han ikke, at de nyuddannede har de rette kvalifikationer og viden inden for specialområdet.

- Det betyder, at en del af dem vender i døren. De er der en måned eller to, og forlader området og kan ikke rekrutteres igen, siger Gert Landergren Due.

Derfor er han glad for, at flere virksomheder som blandt andet Landsbyen Sølund tager ansvaret på sig og hjælper med at klæde pædagogerne på.

- Arbejdspladserne erkender, at pædagoguddannelsen ikke er god nok til det her specialiserede område, siger kredsformand for Socialpædagogerne Østjylland, Gert Landergren Due.

quote Man tager sig lidt til hovedet, når man er nødt til at efteruddanne nyuddannede. Det viser jo, at der er et problem.

Gert Landergren Due, kredsformand, Socialpædagogerne Østjylland.

Kritik af politikere

Men arbejdspladserne kan ikke løfte området alene, mener Gert Landergren Due. Han ønsker, der kommer et større fokus på specialisering.

- Vi er nødt til at have en uddannelse, som kan noget mere inden for vores område. Evalueringen af pædagoguddannelsen har vist, at der er fejl og mangler inden for social- og specialområdet, siger han.

- Man tager sig lidt til hovedet, når man er nødt til at efteruddanne nyuddannede. Det viser jo, at der er et problem.

Derfor skal der, ifølge ham, tages nogle politiske beslutninger - både kommunalt, regionalt og nationalt. 

- Folketinget bør enten lave en socialpædagogisk uddannelse eller højne specialiseringen på de nuværende. De bør også sætte midler af, så man kan lave flere af de her uddannelsesstillinger ligesom på Sølund, siger Gert Landergren Due.

- Vi skal sikre, at kvaliteten bliver bedre 

Folketingspolitiker Jens Joel (S) anerkender, at situationen er uholdbar. 

- Vi skal sikre, at pædagogerne kommer ud med den rigtige faglighed. Det gælder også på det specialiserede område, så man bliver klædt bedre på til det arbejdsmarked, der venter bagefter, siger Jens Joel (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

På Christiansborg skal de diskutere en ny pædagoguddannelse, da en tidligere evaluering har vist, at der er udfordringer i forhold til specialområdet.

- Vi har generelt en udfordring med, at vi mangler pædagoger i det hele taget. Når vi skal se på en ny pædagoguddannelse, skal vi både afsætte flere penge, men vi skal også sikre, at kvaliteten bliver bedre, siger Jens Joel.

Herunder kan du høre hele interviewet med Jens Joel (S):