Det er synd for tigeren og næsehornet – men vi glemmer vores egne truede dyrearter

Det er fint at bekymre sig om tigre og næsehorn, men vi skal også have fokus på vores egne truede dyrearter. Silkeborg Kommune arbejder nu på at skabe bedre leveforhold for truede sommerfugle.

05:34

VIDEO: Der findes masser af truede dyre - og plantearter i Danmark. I Silkeborg gør man nu en indsats for at hjælpe en række truede sommerfugle-arter.

Vi er hurtige til at råbe op, når vi hører om de store, truede dyr i udlandet, som vi kender fra Disney-film.

Men hvad med de arter i vores egen natur, der er pressede? Dem findes der masser af, og i Silkeborg gør man nu en indsats for at hjælpe en række truede sommerfuglearter.

Læs også Økologiske køer maler kunst på marken

- Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi gør noget for at bevare nogle af de arter, vi selv har tilbage og kigger på os selv, før vi kigger ud i verden, siger Kristoffer Jørgensen, der er biolog i Silkeborg Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Silkeborg Kommune har blandt andet ryddet en tidligere grantræsplantage for at skabe plads til de planter, som de sjældne sommerfugle lægger æg på. 

Silkeborg Kommune vandt sidste år 100.000 kroner til et projekt, der skal skabe bedre leveforhold for flere truede sommerfugle i Gjern Bakker. Pengene er blandt andet blevet brugt til at rydde en tidligere, 1,6 hektar stor grantræsplantage og lukke en række menneskeskabte grøfter, som gjorde betingelserne for naturen svære.

Læs også Sommerfugle invaderer Danmark: - Det er usædvanligt

- Ved at vi lukker grøfterne og genskaber de våde mose herude, så får vi forhåbentligt lokket sommerfuglene her ind igen, så de kan lægge æg på de her planter, som forhåbentligt kommer til at dække mere af det her område, end de gjorde, da der var skov, siger Kristoffer Jørgensen.

Kristoffer Jørgensen, der er biolog i Silkeborg Kommune, synes, at det er meget vigtigt, at vi gør noget for at bevare nogle af de arter, vi selv har tilbage og kigger på os selv, før vi kigger ud i verden.

Gode forhold for sjældne sommerfugle

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der på vegne af firmaet A. Vogel har givet de 100.000 kroner til projektet.

Gjern Bakker blev valgt som projektområde, da området allerede har gode betingelser for de sjældne sommerfugle og huser 10 af de sjældne sommerfugle arter. Men nu skal forholdene altså være endnu bedre.

Hvis man gør noget for de sjældne sommerfugle, gør man også noget for de ikke så sjældne sommerfugle og alle mulige andre arter.

Therese Nissen, Natur og – Miljømedarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening

- Hvis man gør noget for de sjældne sommerfugle, gør man også noget for de ikke så sjældne sommerfugle og alle mulige andre arter, fortæller Therese Nissen, der er Natur og – Miljømedarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Silkeborg Kommune har gjort det til et mål, at man vil gå forrest, når det kommer til udendørsaktiviteter og natur:

Læs også Kommune sender jægere med skarp ammunition på havnen

- Vi er for eksempel blevet en bi-venlig kommune, og nu har vi så et sommerfugleprojekt, hvor vi tilgodeser de sommerfuglearter, der har det svært. Vi synes, det er vigtigt i Silkeborg Kommune, og vi vil gøre meget mere i fremtiden for at sikre biodiversiteten, siger formand for Klima – og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, Claus Løwe Klostergård (Alternativet), til TV2 ØSTJYLLAND.

Over halvdelen af de danske sommerfuglearter er truede

Over halvdelen af de danske sommerfuglearter truede. Men foruden sommerfuglearter findes der også mange andre dyr og planter, der har det hårdt i Danmark.

I den danske natur er 2262 planter og dyrearter på den såkaldte rødliste. Det betyder, at de enten er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde eller sjældne. Nogle af arterne på rødlisten er: Kirkeugle, hasselmus, enghumlebi og ål.

I Danmark er grunden til, at de sjældne arter forsvinder jo fordi, at vi bruger al pladsen. Vi spørger hele tiden: Hvad kan jeg få ud af naturen? Der er ikke nogen der spørger, hvad kan jeg give tilbage til naturen.

Morten DD, museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus

Og det efterlader os med en fattigere verden, hvis de forsvinder, lyder det fra museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Morten DD:

- Der er en meget kraftig nedgang i de sjældne arter. Vi bruger naturen til vores egne formål, og så forsvinder de her arter som en konsekvens heraf. Det er et tab, for de forsvinder og kommer aldrig igen. De er uerstattelige, og det skal vi tage stilling til, fordi vi efterlader en verden, der er fattigere på liv. Der er ikke andre steder, de her arter kan være, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Pust, pust, pust: Kommune sætter ind mod KOL-lunger

Der er sikkert mange, der langt fra er bekendt med arterne på rødlisten – og derfor betyder det heller ikke så meget for os, når de forsvinder, uddyber Morten DD. Han mener, at grunden til at vi måske bekymrer os mere om eksotiske dyr som tigre og næsehorns uddøen er fordi, at det kræver, at vi kigger på os selv, hvis vi skal forstå de sjældne danske arters forsvinden:

Læs også Efterlysning: Danske Spil leder efter endnu en østjysk millionær

- Det er jo nemt at sige, at vi skal bare lade vær med at krybskyde de her næsehorn. Men i Danmark er grunden til, at de forsvinder jo fordi, at vi bruger al pladsen. Vi spørger hele tiden: Hvad kan jeg få ud af naturen? Der er ikke nogen der spørger, hvad kan jeg give tilbage til naturen, siger han.

I Gjern Bakker har Silkeborg Kommune blandt andet fjernet en række menneskeskabte grøfter som gjorde betingelserne for naturen svære.

Hans bedste råd er, at vi finder nogle arealer, hvor det er naturens behov, der kommer i første række. Og det kan starte hjemme i haven hos os selv:

- Lad det hele passe sig selv, og giv plads til naturen. Start i altankassen og bred det ud til resten af verden, siger Morten DD.

Se hele indslaget om projektet i Gjern Bakker og hele interviewet med Morten DD i toppen af artiklen.

Om projektet: Flere sommerfugle i Gjern Bakker

Silkeborg Kommune ønsker at skabe bedre levesteder for rødlistede sommerfugle. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde eller sjældne.

 

Gjern Bakker er udvalgt som projektområde, da området indeholder et rigt insektliv med flere sjældne arter. Her er blandt andet registreret ti såkaldte rødlistede sommerfugle.

 

Projektet skal især hjælpe sommerfuglene moseperlemorsommerfugl, bølleblåfugl, moserandøje og foranderlig blåfugl.

 

Der er blevet ryddet 1,6 ha rødgranplantage som er blevet omdannet til skovlysning. Desuden er grøfterne i området blevet lukket for at genoprette den naturlige fugtighed fra mosen.

 

Tiltagene vil fremme levestederne for både de almindelige og de truede sommerfugle i området.

 

Der vil gå en årrække, inden projektområdet udgør et egnet levested for de sjældne sommerfugle, projektet primært har til formål at hjælpe.

 

Planterne mosebølle, tranebær og hedelyng, som er vigtige for disse sommerfuglearter findes i området, men endnu kun i begrænset omfang, da der har været tæt plantage på arealet i mange år.

 

Det ses allerede at ny hedelyng spirer frem i projektområdet. Mosebølle og tranebær vil være længere tid om at brede sig, men betingelserne er forbedret betydeligt.

 

Kilde: Silkeborg Kommune