Aflysninger på stribe: Styrelse var på tilsyn, men opdagede ikke fejl

Trafikstyrelsen kræver en redegørelse fra Letbanen efter sagen om de syv tog, der måtte tages ud af drift, fordi de ikke havde været til eftersyn.

Trafikstyrelsen kommer i december på tilsyn ved Letbanen for at se, om de har fået styr på sagerne.

Det sker, efter at syv tog i forrige uge pludselig måtte tages ud af drift, da man opdagede, at togene ikke havde været til et påkrævet eftersyn ved 500.000 kørte kilometer.

Flere af togene skulle have været til eftersyn før sommerferien, men på grund af en fejl er det ikke sket.

I første omgang kræver Trafikstyrelsen en skriftlig redegørelse fra Letbanen. Det fortæller kontorchef Laura Meyer Harrison.

- Vi har valgt at gå ind i sagen og finde ud af, hvad der er sket. Det er vigtigt, at man overholder de sikkerhedsmæssige procedurer, der er, og det må vi konstatere ikke er sket, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil have svar 

Det er for tidligt at sige, om det får nogen konsekvenser for Letbanen, at man ikke har overholdt reglerne for eftersyn af togene.

- Der må vi afvente til redegørelsen ligger klar. Der kan også dukke spørgsmål op i den forbindelse, hvor vi har behov for flere svar. Først skal vi finde ud af, hvor der er sket et svigt, siger Laura Meyer Harrison.

Letbanen har tidligere forklaret, at ansvaret for, at togene ikke er kommet til eftersyn rettidigt ligger hos serviceleverandøren Stadler Rail Service.

Det har det schweiziske selskab også erkendt overfor TV2 ØSTJYLLAND. Det fortalte Fabian Vettori, souschef i Stadler Groups kommunikationsafdeling, i en skriftlig udtalelse i sidste uge.

- Det er stadig uklart, hvorfor vedligeholdelsessoftwaren ikke rapporterede de inspektioner, der skulle til, siger han.

Letbanens drift og vedligehold involverer tre parter. Letbanen ejer togene, Stadler Rail Service er serviceleverandør, og Keolis står for driften af togene.

- Keolis er driftsoperatør, og de er ansvarlige for køretøjerne, og de er ansvarlige for, at køretøjerne er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand, når de er i drift. Og de er også ansvarlige for at sikre tilstrækkelige overvågning af deres underleverandører, siger Laura Meyer Harrison.

Leverandørsamarbejdet mellem de tre parter vil blive en del af styrelsens tilsyn i december.

- Har alle parter de rette procedurer, så en lignende fejl ikke sker igen? siger Laura Meyer Harrison.

Opdagede ikke fejl 

Tilsynet i december er et planlagt besøg. Siden åbningen af Letbanen har styrelsen været på tilsyn fire til seks gange om året. Senest i september, hvor flere af Letbanens tog allerede havde passeret grænsen på 500.000 kørte kilometer.

Men fejlen blev ikke opdaget ved den lejlighed.

- Vi har siden deres åbning udført tilsyn 4-6 om året. Vores tilsyn har forskellige fokusområder, baseret på vores erfaringer med de enkelte virksomheder. Men vi kigger blandt andet på, om de overholder deres vedligeholdelsesprocedurer. Men det er en stikprøvebaseret kontrol, og vi kan ikke overvåge alt, siger Laura Meyer Harrison.

Burde i ikke opdage sådan en fejl på et tilsyn?

- Vi har ikke haft viden om, at der har været et sikkerhedsmæssigt problem lige her og dette har ikke været et særligt fokus for vores tilsyn. Vi laver tilsyn på de områder, hvor vi finder det nødvendigt at udføre tilsyn på, siger hun.

Hun ønsker ikke at gå nærmere ind på, hvilke konsekvenser det kan have for Letbanen, at man ikke har overholdt reglerne for eftersyn. Kontorchefen vil afvente redegørelsen og dens konklusioner.

Det er fortsat uklart, om de manglende eftersyn har haft konsekvenser for sikkerheden på togene.