Virksomhedschefer vil være bedre til at håndtere sexisme

Oven på de seneste uger og dages sexismedebat kigger flere østjyske virksomheder nu indad og undersøger, hvorvidt de selv er gode nok til at håndtere sexismesager.

De seneste ugers sexismedebat har tydeligt vist, at sexisme findes i langt de fleste brancher.

Derfor kigger flere østjyske virksomheder nu indad og undersøger, hvorvidt de selv er gode nok til at håndtere sexismesager.

Blandt andet Region Midtjylland, der er en af Østjyllands største arbejdspladser, er ved at kigge på proceduren omkring virksomhedens sager om sexisme. Det fortæller Pernille Blach Hansen, der er regionsdirektør i Region Midtjylland:

- Vi har næsten ingen sager, der kommer til juristernes kendskab. Og det kan jo enten være fordi, der ikke er flere sager, fordi de bliver løst lokalt, eller også fordi de simpelthen ikke bliver bragt frem, siger Pernille Blach Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

85 ledere har skrevet under på åbent brev mod sexisme

Pernille Blach Hansen er en af de i alt 85 ledere, der har skrevet under på et åbent brev om, at der skal sættes en stopper for sexisme.

Også direktør for SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen har skrevet under på brevet, fordi hun ikke føler sig sikker på, at de i ledelsen er tilstrækkelig opmærksomme på sexisme og får reageret tilstrækkeligt på det:

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt for min egen arbejdsplads’ perspektiv, at de medarbejdere og de elever, der færdes her ved, at de trygt kan gå til ledelsen, siger Anette Schmidt Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Det bliver op til medlemmerne at afgøre, om Morten Østergaard også er Radikale Venstres spidskandidat i Aarhus ved næste folketingsvalg, sagde partiets formand i Aarhus den 8. oktober. Han understregede samtidigt, at de i partiet er klar til handling - skulle flere eksempler på sexisme dukke op.

- Sexismedebatten er blevet en offentlig gabestok

Den seneste tids sexismedebat ser ud til at fortsætte ufortrødent. Men sexismedebatten er ikke altid lige konstruktiv. I hvert fald ikke, hvis man spørger direktør for Kvindemuseet i Aarhus, Julie Rokkjær Birch.

- Jeg synes, der er enormt meget pegen fingre og meget af det, der sker, er ureflekteret og unuanceret. Det er på en måde lidt en offentlig gabestok, siger Julie Rokkjær Birch til TV2 ØSTJYLLAND

Der er ifølge hende behov for at bringe diskussionen tilbage på sporet. Og hun mener ikke, at debatten om sexisme hører til på Facebook. Det skal derimod ske gennem nærvær og dialog, så vi sammen kan rykke os.

VIDEO: I alle de ti østjyske kommuner er der mindst et tilfælde af sexisme, og en del politikere har flere oplevelser bag sig. Det gælder blandt andet i Randers og Odder

- Ledere skal ikke være dommere

Samtaler er for direktør hos SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen, også netop et vigtigt instrument til at komme sexisme til livs.

Hos SOSU Østjylland har de da også forberedt sig på, hvordan de vil tackle eventuelle sexismesager i fremtiden, fortæller Anette Schmidt Laursen:

- Man skal ikke som leder gøre sig til dommer over, hvorvidt det er berettiget, at den krænkede føler sig krænket. Men man skal heller ikke gøre sig til vurderingsmand i forhold til, hvad den, der har foretaget handlingen, har haft til hensigt, siger Anette Schmidt Laursen.

VIDEO: Sexismedebatten har haft sit epicenter i mediebranchen, men har også bredt sig til andre brancher - blandt andet byrådet i Aarhus. Og også på sygeplejeskolen sætter man nu sexisme på skoleskemaet.

- Alle sexismesager skal tages alvorligt

Arbejdsmiljøchef i fagforeningen Lederne, Lars Andersen, mener ikke, at det er kommet som nogen overraskelse for lederne i Danmark, at der kan være sexisme på arbejdspladsen.

Derimod mener han, at det er kommet bag på de mange ledere, i hvilket omfang sexisme er foregået på danske arbejdspladser.

quote Det er vigtigt, at man tager alle henvendelser om sexisme seriøst, og at man undersøger sagerne grundigt.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i fagforeningen Lederne

Rådet til ledere, der sidder og skal vurdere sexismesager, er dog klart fra fagforeningen Lederne og Lars Andersens side:

- Det er vigtigt, at man tager alle henvendelser om sexisme seriøst, og at man undersøger sagerne grundigt. Og hvis der viser sig at være hold i sagen, så er det vigtigt, at man straks inddrager de implicerede parter i undersøgelse, siger Lars Andersen til TV2 ØSTJYLLAND

VIDEO: Arbejdsmiljøchef i fagforeningen Lederne, Lars Andersen, var i tirsdagens nyhedsudsendelse med live til at forklare lederes rolle, når sexismesager opstår på en arbejdsplads.
173405868_2990697634550447_4263271679499917763_n

Lang kø til prisvindende ishus: - Vi er lidt presset

Skærmbillede 2021-04-17 kl. 12.54.48

Planlagde sin egen begravelse - nu har Stinne fået et nyt hjerte

Hospitalseng

Laveste antal indlagte siden starten af november

slhjwu8plmslqa00u20210416130349

Huslejestigninger og dobbelt løn - Jes og de andre lejere er ikke tilfredse

IMG_5262

Ren nostalgi! Magnus har 114 ghettoblastere i sin stue

Samsøfærgen

Ups! Færge påsejler spritny hurtigfærge

Dagens mest læste