Retten mangler dommere: Østjyder skal vente længst tid på retsvæsnet

Østjylland sætter kedelig bundrekord i ventetid, fra en sag anmeldes, til der falder dom i sagen. Retten i Aarhus mangler dommere til mængden af sager, de skal nå at behandle.

Et år og tre måneder.

Så lang tid skal du i gennemsnit vente på, at der falder dom i din sag, hvis du for eksempel bliver overfaldet, bestjålet eller udsat for anden kriminalitet. I hvert fald hvis sagen sker i Østjyllands Politikreds.

- Vi mangler op til syv dommere. Seks til syv årsværk skal vi have, siger Vagn Kastbjerg, konstitueret retspræsident hos Retten i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvor skal de komme fra?

- Det er et godt spørgsmål, for vi har ikke pengene til det. Så jeg håber da, Finansministeriet vil være venlige over for os. Ellers går det hele i stå, siger han.

Der er opstået en flaskehals ved retten, som ikke kan nå at afgøre sagerne i det tempo, de får dem ind i.

- De ansatte, vi har, har en ualmindelig høj produktivitet, også set på landsgennemsnit. Så problemet er for få ressourcer til de sager, vi får, siger Vagn Kastbjerg.

IT-kriminalitet presser

Ifølge Østjyllands Politi er hovedårsagen, at der er mange omfattende sager, og særlige typer af kriminalitet presser systemet.

- Det er jo for eksempel den kriminalitet, der er båret af IT, der foregår på nettet og i lukkede miljøer, rocker- og bandemiljøet, der stiller nogle helt særlige krav, siger Kirsten Dyrman, politidirektør hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Blandt landets 12 politikredse står det allerværst til i Østjyllands Politikreds, hvor ventetiden er oppe på 469 dage i gennemsnit. Hos Sydøstjyllands Politikreds, der blandt andet dækker Skanderborg og Horsens kommuner er ventetiden 429,5 dage. Til sammenligning er ventetiden i Nordjylland og på Bornholm kun henholdsvis 248 og 106 dage.

Sådan ser den gennemsnitlige ventetid ud for hver af landets 12 politikredse.
Sådan ser den gennemsnitlige ventetid ud for hver af landets 12 politikredse.

- Lidt et helvede

Den lange ventetid har menneskelige konsekvenser. Bente Strunge Hermann fra Grenaa ventede i mere end to år på, at hendes sag blev afgjort. Imens kunne hun ikke komme videre med sit liv.

- Det var faktisk lidt et helvede bare at gå og vente, vente og vente, og der skete ikke noget. Jeg tænkte: ’de tager det ikke seriøst det her’, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilbage i 2016 var den gennemsnitlige ventetid fra anmeldelse til domfældelse 280 dage på landsplan. I 2020 var tallet steget med over 30 procent til mere end et års ventetid på 368 dage.

Både politiet og domstolen mener, der skal findes en løsning.

- Vi er i en god dialog med Domstolsstyrelsen, som sidder på pengekassen. Men de samlede midler til domstolene, dem vi alle sammen skal fordele, er ikke store. Men der føres forhandlinger, og jeg er også i dialog med Domstolsstyrelsen nu om ekstra ressourcer, siger konstitueret retspræsident Vagn Kastbjerg.

- Det, der tager unødig dum tid, er, hvis vi skal sende sagerne tilbage, fordi de ikke er ordentligt behandlet i første omgang. Det bruger vi faktisk rigtig mange ressourcer på, for det er den vigtigste parameter for, at vi kan få sagerne kørt hurtigt igennem, siger politidirektør Kirsten Dyrman.

Og ifølge politidirektøren er det hensigtsmæssigt, at man er nødt til at kompetenceudvikle sig ud af stigende sagsbehandlingstider.

- Vi skal hele tiden blive bedre og bedre til også at kunne håndtere at stå op imod den kriminalitet, som bliver mere og mere kompleks. Der er ingen tvivl om, at vi er oppe imod modstandere fra det kriminelle miljø, som stiller store krav til vores dygtighed, og derfor skal vi også hele tiden udvikle vores personale, siger Kirsten Dyrman.