Steen har opfundet ny effektiv metode i kampen mod oversvømmelser

Steen Rasmussen har udviklet et særligt måleredskab, der ved hjælp af ultralyd kan måle, hvor der opstår propper i åløb som Gudenåen.

Det er et velkendt problem i Østjylland: Gudenåen går over sine bredder – og lodsejere har i den forbindelse i årevis haft problemer med oversvømmelser.

Flere mener ikke, at myndighederne overholder deres pligt til at sikre ordentlig vandgennemstrømning, og faktisk er vandgennemstrømningen faldet med 20 % siden 1921.

En af dem der mener, at vandløbsmyndighederne, altså kommunerne, ikke gør tilstrækkeligt, er Steen Rasmussen.

Af den grund har han på et år opfundet et nyt måleudstyr der nemt og hurtig kan måle, hvordan åløbet har det og dermed også, hvor der skal sættes ind, så vandet atter kan strømme uhindret.

- Vi har jo kæmpet med kommunerne, særligt Randers Kommune, om at få noget gjort ved vandføringen, og man vil ikke gøre noget, fordi man siger, at alt er i orden. Men nu har vi gjort det her for at påvise, at der er noget galt i vandløbet, siger Steen Rasmussen, der er formand for Nørreålav ved Randers og uddannet ingeniør, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gudenåen har dette år skabt problemer for mange lods- og husejere langs åen. Derfor har én mand nu lavet en nem og hurtig metode til at måle, hvordan åløbet har det, og hvor der skal sættes ind, så vi slipper for oversvømmelser.

Målrettet og miljøvenlig vedligeholdelse

I dag var han ude med sin opfindelse på Gudenåen ved Fladbro. Måleudstyret måler dybden, bredden og grøden på bunden af åløbet ved hjælp af ultralyd – meter for meter.

På den måde kan Steen Rasmussen præcist pege på, hvor man bør gå ind og fjerne, hvad der er i vejen og danner prop, på en måde der tilmed er skånsom for miljøet.

quote Man kan lave meget målrettet og miljøvenlig vedligeholdelse, fordi man ved nøjagtigt, hvor forhindringerne, de er.

Steen Rasmussen

- Man kan lave meget målrettet og miljøvenlig vedligeholdelse, fordi man ved nøjagtigt, hvor forhindringerne, de er, siger Steen Rasmussen.

En af dem der kender til problematikken med propper i åen, der laver oversvømmelser, er landmand og bestyrelsesmedlem for Danske Vandløb, Hans De Neergaard:

- Kommunerne siger, at nogle åstræk skal være naturå, og det er faktisk ulovligt. Det må man ikke have. Så har de ikke fået renset dem op og vedligeholdt dem, og det gør at mange engarealer bliver oversvømmet, og at der er husejere, som har fået oversvømmet deres haver.

- Det er det, vi i dag, med den moderne teknik, kan kontrollere – altså hvordan åens tilstand er, siger Hans De Neergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Måleudstyret måler dybden, bredden og grøden på bunden af åløbet ved hjælp af ultralyd – meter for meter.
Måleudstyret måler dybden, bredden og grøden på bunden af åløbet ved hjælp af ultralyd – meter for meter.

Nemt, enkelt og billigt

Med i jollen i dag havde Steen Rasmussen også Thor Gunnar Kofoed, der er viceformand for Landbrug & Fødevarer.

Han så med stor begejstring til, mens Steen Rasmussen måleudstyr målte op:

- Når almindelige mennesker går i gang med noget, så bliver det nemt, enkelt og billigt - og det virker. Så finder man ud af, at der sådan set ikke skal så meget til, før at man har et fantastisk billede af, hvordan det er. Meget bedre end det, jeg har læst om i rapporterne, som ikke er nær så godt, som det Steen laver her, siger Thor Gunnar Kofoed til TV2 ØSTJYLLAND.

Thor Gunnar Kofoed er viceformand for Landbrug & Fødevarer.
Thor Gunnar Kofoed er viceformand for Landbrug & Fødevarer.

Når strækningen er sejlet, bliver data samlet ind til en rapport, der bliver tilgængelig for kommunerne:

- Vi stiller nogle krav, når vi afleverer rapporten. Vi beder om, at der bliver gjort noget på de steder, vi peger på. Det tænker de så over, om de vil, siger Steen Rasmusen.

Randers Kommune har blandt andet på baggrund af opmålingerne bedt to uafhængige firmaer måle vandgennemstrømningen og fået en ekspert fra Aalborg Universitet til at kigge på det. Randers Kommune afviser, at de kunne have gjort mere for at forhindre oversvømmelser.

Diskussionen om manglende vedligehold af vandløb er også aktuel andre steder i Østjylland. For et par år siden påpegede Miljø- og Fødeklagenævnet for eksempel, at Odder Kommune ikke kunne dokumentere, at de havde vedligeholdt et vandløb, som de burde. Her venter en efterfølgende erstatningssag stadig på at blive afgjort. 

VIDEO: Byrådsmedlem i Randers Kommune, Henrik Leth (Soc.dem), mener at kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre oversvømmelser.