Nu skal planen lægges: Sygehusenes voksende ventelister skal ned

I dag skal politikerne i Region Midtjylland lægge en slagplan for at få bremset og nedsat de ellers voksende ventelister, der er opstået.

Hospitalerne i Region Midtjylland er pressede. 

Den historie har været vendt og drejet i flere uger, og i dag diskuterer politikerne i Region Midtjylland så, hvordan og om de kan komme de voksende ventelister til livs.

quote Der kan forventes et efterslæb på cirka 19.000- 20.000 operationer ved årets udgang. Det svarer til næsten en måneds produktion.

Fra notat til Region Midtjyllands hospitalsudvalg

Både hospitalsudvalget og forretningsudvalget holder i dag møde med de samme punkter på dagsordenen; køen til operationer og behandlinger vokser, og det fortsætter frem mod årsskiftet, hvis de ikke skrider ind nu.

- Den overordnede konklusion er, at mængden af bookinger stiger og vil være større ved årets udgang end tilfældet er nu, fremgår det af et notat udarbejdet af Region Midtjylland forud for dagsordenen for hospitalsudvalgets møde.

I notatet lyder det også, at hospitalerne må forvente at være en måned bagud, når 2021 bliver til 2022.

- Der kan forventes et efterslæb på cirka 19.000- 20.000 operationer ved årets udgang. Det svarer til næsten en måneds produktion, står der i notatet, som er udarbejdet af koncernøkonomi i Region Midtjylland.

Venteliste har vokseværk

På et møde i hospitalsudvalget i sidste uge fik politikerne en status på antallet af udsatte operationer og behandlinger.

Heri fremgik det, at hospitalerne ved udgangen af august havde udskudt 15.000 ambulante besøg og cirka 12.000 operationer.

Forvaltningen understreger, at der er tale om et skøn behæftet med en betydelig usikkerhed, men vurderer samtidig også, at antallet af udskudte operationer ved udgangen af september er vokset til 14.000.

Det går altså den gale vej, og får politikerne ikke bremset udviklingen nu, vil ventetiden til behandling på regionens sygehuse stige.

Flere scenarier skal nedbringe ventelister

De folkevalgte skal derfor forholde sig til en stribe forslag, der nok ikke kan få ventelisterne til at forsvinde på et øjeblik, men hjælpe med til at bremse en negativ udvikling.

Blandt andet skal regionen samarbejde bedre med de praktiserende læger om, hvem der skal henvises til hospitalerne, og hvornår det skal ske. Presset på lægevagten skal også lettes ved at få flere patienter til at vente til den praktiserende læge åbner næste morgen. Kort sagt læger regionen op til, at de praktiserende læger ligger inde med en del af løsningen på patientproppen.

Et forslag om at lade andre faggrupper aflaste sygeplejersker i en periode vil også blive diskuteret, men hvilke faggrupper står dog ikke klart. Tidligere har regionsrådsformand Anders Kühnau (S) med afsæt i et eksempel fra Slagelse Sygehus peget på, at eksempelvis SOSU’er kan løse nogle af sygeplejerskernes opgaver.

Influenza kan øge presset

I indstillingen til politikerne peger forvaltningen på to faktorer, der kan skubbe til - og i værste fald vælte – læsset. Den udbredte RS-virus sætter allerede afdelinger under pres, og det ser ud til at fortsætte.

Samtidig er den ubekendte faktor, hvor vidt der kommer større influenzaudbrud de kommende måneder med indlæggelser og behandlingsbehov på hospitalerne til følge. Derfor er der opstillet to scenarier for den kommende tid, hvor en større influenzaepidemi forventes at give fem procent yderligere aktivitet hen over vinteren.

Det har her til formiddag ikke været muligt at få en kommentar fra regionsrådsformand Anders Kühnau.