Statsamtet Århus overtager tilsyn

Tilsynsrådene er nedlagt og politikerne fjernet fra tilsynsposterne. Nu skal Statsamtet Århus føre kontrol med tre amter og 60 kommuner.

Fremover er det Statsamtet Århus, der fører tilsyn med kommuner og amtskommuner i Århus, Vejle og Ringkøbing amter.

1. januar blev tilsynsrådene nedlagt og ansvaret overdraget til fem statsamter. Med ændringen forsvinder også den politiske kontrol, idet det nu udelukkende er embedsmænd, der fører tilsyn. Og de skal holde øje med, at byråd og amtsråd følger loven.

Statsamtet Århus får med sammenlægningen af de tre amter meget mere at se til. Før nytår tjekkede de forhold i 26 kommuner i amtet. Nu gælder det 60 kommuner og tre amtskommuner.