Skummer fløden ved overtagelse

Forrygende start på året for Jyske Bank

Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg kom godt ud af årets første kvartal.

Det østjyske pengeinstitut overrasker analytikerne med et overskud før skat på 651 mio. kr., hvor forventningen lå på 378 mio. kr.

Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, peger på, at den altoverskyggende begivenhed i år været overtagelsen af Spar Lolland.

- Den altoverskyggende begivenhed var overtagelsen af Spar Lolland. De overtagne aktiviteter øger bankudlån med godt 6 mia. kr. Integrationen af aktiviteterne forløber planmæssigt og forventes endelig afsluttet i forbindelse med it-konverteringen medio 2014. Indtjeningen fra tilkøbet forventes samlet set ikke at bidrage nævneværdigt til basisindtjeningen i 2013, skriver Jyske Bank-direktøren Anders Dam i forbindelse med regnskabet.

Jyske Bank overtog Spar Lolland 25. januar. Købet er med til at øge bankudlånet i et ellers faldende udlånsmarked, skriver banken i regnskabet.

Banken regner med, at alle sammenlægninger af de to bankers filialer vil være gennemført ved udgangen af andet kvartal i år.