Indsats mod unge godkendt

Gode resultater i ungeindsatsen

Genrefoto.

Favrskov Kommune har gjort en målrettet indsats mod ikke-uddannelsesparate unge. Og projektet har kastet gode resultater af sig.

Målgruppen er de 15-24 årige, og det overordnede formål er, at få de unge gennem uddannelse eller job.

Indtil videre har 28 unge været igennem projektet, men det har vist sig at de har haft så tunge problemer, at de ikke kan starte på en uddannelse.

Succeskriteriet er derfor blevet omdefineret, så målet nu er, at de blot starter i uddannelsesrettede tilbud, og det har 19 af de 28 unge gjort.

Projektet er støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd, oplyser Radio Alfa.