Hvor er Strandtudsen?

Padden er forsvundet fra det meste af Syddjurs. Kommunen beder folk om hjælp for at få tudsen tilbage til naturen.

Naturen i Syddjurs Kommune er muligvis ved at blive en padde færre.

Således har kommunen sammen med firmaet Aqua Consult gennemført en eftersøgning af Strandtudsen henover foråret.

Og resultatet er, at bestanden i kommunen er faldet drastisk.

Tilbagegangen skyldes derfor især en generel afvanding af strandenge og ferske enge langs vandløb men også udsætning af fisk og ænder og bortdræning af mange små forårsoversvømmelse på dyrkede marker.

For at vende tendensen beder Syddjurs Kommune folk om at henvende sig med observationer af Strandtudsen samt til at komme med forslag til etablering af ynglevandhuller.