Hitter på hofteområdet

Indsats kan spare patienter for større hofteoperation

Mange patienter med hoftelidelser kan nu behandles ved hjælp af kikkertundersøgelser og -operationer. I mange tilfælde vil det også spare dem for en større hofteoperation i fremtiden.  

Hospitalsenheden Horsens tilbyder som det eneste hospital i Jylland de såkaldte artroskopier i hofterne og forstærker nu indsatsen på området, oplyser Horsens Kommune i en meddelelse.

Hvor indopererede hofteproteser tidligere var det eneste svar på hoftelidelser, så er kikkertundersøgelser og -operationer nu i hastig vækst - også i den forebyggende behandling.

Mere målrettet behandling

Med kikkertudstyr kan lægerne nemlig både finde årsagen til symptomer som smerter og hævelser samtidig med, at de f.eks. kan reparere et beskadiget ledbånd. Det gør behandlingen mere målrettet, ligesom kikkertmetoderne har potentialet til at forebygge nogle af de større, kirurgiske indgreb.

- Baseret på fem års erfaring og dataindsamling, så tyder alt på, at vi med kikkertudstyr kommer til at kunne undgå en hel del af de større hofteoperationer, hvor det er nødvendigt at indsætte en kunstig hofte, forklarer ledende overlæge Gerhardt Teichert fra Ortopædkirurgisk Afdeling ved Hospitalsenheden Horsens.

Han forventer at se en udvikling i lighed med den, som har fundet sted inden for skulderkirurgi.

- Kikkertundersøgelser og -operationer har i vid udstrækning nedbragt antallet af åbne, kirurgiske skulderindgreb og dermed givet patienterne hurtigere bevægelsesfrihed, forklarer Gerhardt Teichert og henviser til, at 800 skulderpatienter i Horsens om året nu kan 'nøjes' med et kikkertindgreb, mens 60 patienter får indopereret en egentlig protese.

Ny forstærkning af hofteområdet

På Hospitalsenheden Horsens var ortopædkirurgerne nogle af de første danske læger til at tage kikkertundersøgelser og -operationer i brug i forbindelse med hoftelidelser. I dag har afdelingen en betydelig aktivitet inden for området - som det eneste offentlige tilbud i Jylland.

Den Ortopædkirurgiske Afdeling i Horsens gennemfører pt. seks kikkertundersøgelser og -operationer om ugen, men får med ansættelsen af en ny overlæge med speciale inden for området mulighed for at øge aktiviteten.

Fordelen ved kikkertundersøgelser og -operationer er bl.a., at patienterne kan bruge deres led umiddelbart efter undersøgelse og eventuelt operativt indgreb og dermed også undgå indlæggelsestid på hospitalet.

- Kikkertoperationerne kommer dog ikke til helt at kunne forebygge eller erstatte kunstige hofter. Der vil fortsat være tilfælde, hvor det er nødvendigt at indoperere proteser. Men vi har nu erfaring med de forskellige former for behandling, ligesom vi løbende registrerer data. Det gør os endnu bedre til at vurdere, hvornår de forskellige behandlingsformer skal tages i brug, forklarer Gerhardt Teichert.