Glatførekurser er populære

Den seneste tids vintervejr har øget tilstrømningen til de østjyske glatførekurser.