Giver en ekstra hånd

Familien skal inddrages mere i ældreplejen

De ældres børn gør ekstra rent, tager vasketøj med hjem eller bager kager. Det er praksis på flere plejehjem i Aarhus Kommune. Det skriver Kristeligt Dagblad.

En ny opgørelse fra Ældre Sagen viser, at 28 procent af landets kommuner i højere grad end sidste år planlægger at inddrage de pårørende i løsningen af opgaver på ældreområdet. Samtidig viser den kommunale rundspørge, at to tredjedele af kommunerne vil øge brugen af frivillige i ældreplejen.

Et tveægget sværd

Ældre Sagen mener, at udviklingen er et tveægget sværd.

- Så længe det er baseret på frivillighed og de pårørendes egen lyst til at give en hånd med, er det på den ene side rigtig positivt og en gevinst for alle parter, at de pårørende til for eksempel demente bliver inddraget mere. På den anden side er det problematisk, hvis nogle kommuner udelukkende af sparehensyn satser på at læsse flere opgaver, som i dag løses af lønnet arbejdskraft, over på pårørende og frivillige, siger chefkonsulent Olav Felbo fra Ældre Sagen til Kristeligt Dagblad.

Han henviser til, at Ældre Sagen i øjeblikket får mange indberetninger fra ældre, der rammes af nedskæringer i den kommunale hjælp.

Må ikke blive afhængige

I Aarhus Kommune fortæller kontorchef Annemarie Zacho-Broe, at pårørende på fire af kommunens plejehjem selv har givet udtryk for et stort ønske om at blive inddraget i praktisk hjælp.

- Det var ikke kommunen, der udbød opgaverne. De pårørende sagde selv, at de gerne ville på banen. Vi mener sådan set ikke, at der er grænser for, hvad de pårørende kan lave. Kvaliteten af plejen kan tværtimod blive bedre, hvis familie og personale arbejder sammen. Hvis det er en datter, der er bedst til at få sin småtspisende far til at spise, så er det helt fint. Men hjælpen må aldrig blive afhængig af de pårørende, siger Annemarie Zacho-Broe til Kristeligt Dagblad.