Mørklagt sag: Det var potentielt farligt at gå på arbejde

Af hensyn til politiets efterforskning er det kun meget lidt, der kommer frem om de lukkede tilbud i Gellerup.

Det er en meget voldsom sag, som man ser på med stor alvor. Det er indtil videre noget af det eneste, der er kommet frem om sagen, hvor to kriminalitetsforebyggende tiltag i det vestlige Aarhus er lukket ned og anmeldt til Østjyllands Politi.

I alt er 13 medarbejdere, herunder en leder i afdelingen, sendt hjem.

- Det, vi har gjort, har været med afsæt i, at der er nogle meget bekymrende forhold, og vi har vurderet, at det vil være potentielt set farligt for dem, hvis nogen af dem var fastholdt på arbejdet, siger Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

- De er hjemsendt med løn, og der er ingen, der er dømt, og vi afventer nu politiets undersøgelser. Og med afsæt i dem kommer vi også til at forholde os til, om der er nogle personaleretlige konsekvenser.

quote Vi er rigtig, rigtig bekymrede over det, der er sket

Erik Kaastrup-Hansen, direktør for sociale forhold og beskæftigelse

Så man kan ikke sige, at det er, fordi alle medarbejdere er mistænkt for noget strafbart?

- Nej, det kan man ikke.

Den ansvarlige rådmand Anders Winnerskjold (S) kan heller ikke komme ind på, hvad sagen konkret handler om. 

- Der er nogle meget alvorlige ting på spil, og med anbefaling fra politiet har vi bedt om at få det udredt. Jeg synes, det er voldsom, men der er ikke truffet nogle konklusioner endnu, så vi afventer politiets undersøgelse, siger rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Mistænkelige forhold

Sagen kom frem tirsdag aften, da Aarhus Kommune udsendte en pressemeddelelse. Her kunne man læse, at de to steder var lukket midlertidigt på grund af mistænkelige forhold.

Der er tale om projektet UC Gadeplan og Kontaktstedet i Gellerup.

Siden har Gert Bjerregaard fra Venstre krævet, at oplysninger i sagen bliver delt med offentligheden. Onsdag fik han selv en orientering sammen med resten af Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Heller ikke han kunne sige andet end, at det er "grænseoverskridende og voldsomt", det, der er foregået.

Ikke godt nok

Ifølge Erik Kasstrup-Hansen blev man bekendt med sagen for få uger siden.

- Vi bliver opmærksom på det, sætter en proces i gang og bliver bekræftet i, at vi er rigtig, rigtig bekymrede over det, der er sket, siger han.

Ifølge direktøren kan det foregå på forskellige måder, når man i kommunen bliver opmærksom på bekymrende sager. Det kan for eksempel være en borger, medarbejder eller leder, der tager kontakt.

- Vi klæder vores ledere på til også at bringe bekymringer videre, hvis det handler om arbejdsmiljø eller noget, der er mere alvorligt og i strid med gældende lovgivning, siger Erik Kastrup-Hansen.

Den pågældende sag gør det dog tydeligt, at systemet ikke har været godt nok.

- Jeg ville ønske, at vi havde fået det ind tidligere, så vi kunne håndtere det tidligere, siger Erik Kaastrup-Hansen.

Kontaktstedet i Gellerup er lukket på grund af mistænkelige forhold.
Kontaktstedet i Gellerup er lukket på grund af mistænkelige forhold.


Ikke en ideel situation for de unge

Ifølge flere eksperter er det ligeledes dybt bekymrede, at 30 børn og unge, som hører under det nu lukkede tilbud, mangler støtte.

- Vi er ved at kigge på medarbejderressourcerne, men det er klart, når man har sendt 13 hjem, er det ikke nogle, man bare tryller frem, og derfor er der udfordringer, siger Anders Winnerskjold.

Sammen med Østjyllands Politi er der nedsat en task force, der skal finde en løsning, og som samtidig tager sig af de unge på den korte bane

- Det er klart, det er ikke en ideel situation, men vi gør alt, hvad vi kan for at finde nogle andre systemer, der kan tage over, siger rådmanden. 

164887-1ef650d0.jpeg
164887-1ef650d0.jpeg
partibogstav a
Socialdemokratiet Aarhus kommune
Anders Winnerskjold
Født 27/9/1992 , Iværksætter