Mindretal vil have alternativt forslag til havneudvidelse

I en fælles udmelding fra fire partier i Aarhus Byråd kræver de nu, at der bliver arbejdet på et alternativt forslag til den planlagte udvidelse af Aarhus Havn.

Planerne om en stor udvidelse af Aarhus Havn, som netop har været sendt i høring, har vakt mange reaktioner fra privatpersoner, erhvervslivet og mange andre aktører.

Således har flere af Aarhus Byråds medlemmer også tidligere markeret deres holdninger, men nu går et mindretal bestående af fire partier endnu længere og fremsætter et nyt forslag.

Det skriver de fire partier, som tæller Enhedslisten, Nye Borgerlige, De Radikale og Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse, der blev udsendt sent søndag aften.

Meddelelsen indeholder et beslutningsforslag, som i dag bliver sendt til forvaltningen, så det kan blive behandlet på førstkommende byrådsmøde den 6. april.

Forslaget for havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole samt to etaper med bagland, som anlægges mod øst i forlængelse af containerhavnen og den nye færgeterminal.
Forslaget for havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole samt to etaper med bagland, som anlægges mod øst i forlængelse af containerhavnen og den nye færgeterminal. Foto: Aarhus Kommune (illustration)

Negative høringssvar

De fire partiers ønske er, at der bliver lavet et alternativt forslag til den store havneudvidelse, der netop har været høring på, hvilket kastede mere end 1500 høringssvar af sig.

Det har tidligere været fremme, at op mod 90 procent af høringssvarene taler imod udvidelsen, som vil lægge et areal på fire-fem gange Aarhus Ø til den eksisterende industrihavn, og netop modstanden er blevet bemærket på rådhuset.

- Baggrunden for forslaget er den massive modstand, der har vist sig under høringen, hvor rekord-mange aarhusianere har deltaget, og hvoraf et overvældende flertal har sagt nej til havne-udvidelsen, skriver de fire partier i udmeldingen fra søndag aften.

De mener, at modstanden er begrundet i flere forhold, der kræver en nøjere belysning, som forslagsstillerne endvidere skriver. Derfor vil de have byrådet til at foretage sig to ting.

Alternativer skal frem 

Dels skal byrådet nedsætte en arbejdsgruppe med aktører fra både kommunen, erhvervslivet, private og foreninger.

Gruppen skal dernæst bearbejde de mange indkomne høringsforslag, og på den baggrund udarbejde et alternativt forslag til at løse ”udviklingsudfordringerne”, som det beskrives. Udvalget må enten komme frem til, at udvidelsen helt droppes, at der udvides inden for eksisterende arealer, eller en udvidelse af havnen, ”der i højere grad tager hensyn til miljø, klima og de visuelle effekter/naturoplevelsen”, skriver initiativtagerne, som peger på borgmesterens afdeling samt magistraten for Teknik og Miljø til at sammensætte kommissoriet.

- Modstanden mod havne-udvidelsen kommer fra en bred kreds af klima- og miljøgrupper, fællesråd, foreninger, dele af erhvervslivet og en bred kreds af borgere. Det mest efterspurgte alternativ er, at man ikke udvider havnen. Der er desuden peget på nogle elementer som: En ”dry-port” på land, flytning af aktiviteter til Grenaa Havn og flytning af ikke-havnerelaterede aktiviteter, skiver de fire partier også som begrundelse for at tænke i alternative løsninger til den planlagte udvidelse.

Netop Grenaa Havn blev bragt i spil i sidste uge som en mulig samarbejdspartner og aflastningshavn for Aarhus, og i den forbindelse undrede byrådsmedlem for De Radikale i Aarhus, Metin Lindved Aydin, sig over, at han ikke endnu var blevet præsenteret for alternativer.

- Jeg har som politiker ikke set fremlagt nogle alternative forslag, og det synes jeg er en stor mangel. Jeg tænker, at når vi nu kan samarbejde med Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune om driften af en lufthavn, kan vi måske også samarbejde om driften af Østjyllands havne, sagde Metin Lindved Aydin, som er medunderskriver af forslaget, der altså skal behandles på førstkommende byrådsmøde.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at indhente uddybende kommentarer fra flere af forslagsstillerne i løbet af mandag.