Borgmestre: De regionale medier skal sikres

35 borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd opfordrer kulturminister Mette Bock (LA) til at bringe en ensidig og til tider negativ mediedækning i balance

35 borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd vil have fokus på, at de lokale og regionale medier skal sikres i det kommende medieforlig. Foto: Agnete Schlichtkrull

I samarbejde med TV SYD

- Den virkelighed, der skabes i de landsdækkende radio- og TV-medier, er ofte ikke den virkelighed, borgerne i landdistrikterne oplever. Men derimod en medieskabt virkelighed set fra hovedstaden, skriver 35 borgmestre og formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, i et åbent brev til kulturminister Mette Bock.

Det er blandt andet borgmestrene fra de østjyske kommuner Samsø og Odder, der har skrevet under.

Læs også Konservative vil lade DR overtage TV2's regioner

Landdistrikternes Fællesråd har derfor foretaget en rundringning til partiernes medieordførere for at høre, hvad de tænker om mediebilledet i Danmark, og hvordan de har tænkt sig at gribe emnet an i efterårets forhandlinger om et medieforlig.

Levegrundlag for lokale og regionale medier

I de kommende forhandlinger vil Socialdemokratiet lægge op til at styrke Danmarks Radios regioner såvel som den regionale og lokale dækning på den landsdækkende flade, ligesom der er grundlag for at overveje, om den regionale dækning på TV2s landsdækkende flade skal udvides, fortæller partiets medieordfører Mogens Jensen.

Sikrer vi ikke levegrundlaget for de lokale og regionale medier i fremtiden, får vi først et stort problem, hvis der er bysamfund og store kommuner, som ikke længere har aviser, der bidrager til den demokratiske debat og fortæller lokale historier.

Mogens Jensen, medieordfører, Socialdemokratiet

- Når det er sagt, er det allervigtigste, at vi sikrer, at de lokale dagblade og medier også overlever i fremtiden. Det er de lokale, regionale dagblade, som er det svageste økonomiske led i fødekæden. Derfor er det Socialdemokratiets holdning i forbindelse med det kommende medieforlig, at vi skal overføre midler fra de landsdækkende aviser til de lokale, regionale aviser, siger han og understreger:

- Sikrer vi ikke levegrundlaget for de lokale og regionale medier i fremtiden, får vi først et stort problem, hvis der er bysamfund og store kommuner, som ikke længere har aviser, der bidrager til den demokratiske debat og fortæller lokale historier.

Læs også Nyhederne er kommet på Snapchat

Mere balance i mediedækningen

Også hos regeringspartiet Venstre er forberedelserne til efterårets medieforlig godt i gang. 

- Vi har allerede lagt os fast på, at vi vil styrke indholdet regionalt og lokalt, men vi har ikke lagt os fast på, om det skal være på tv-, radio- eller dagbladssiden. Eller måske endda på ugeavissiden, siger partiets medieordfører Britt Bager og tilføjer:

Vi ønsker også at få skrevet public service forpligtelser ind i det nye forlig om, at samtlige modtagere af licens skal være mere til stede i landet, end man er i dag.

Morten Marinus, medieordfører, Dansk Folkeparti

- Vi har bidt mærke i, at det meget foregår fra virkeligheden i København. Vi ønsker på alle punkter et Danmark i bedre balance – også når det drejer sig om mediedækningen. Både hvad angår kilder, men også i forhold til historier, der beskæftiger med, hvad der sker i hele landet. 

De 35 borgmestre og formanden fra Landdistrikternes Fællesråd møder opbakning til kritikken af den danske mediedækning fra Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus:

- Vi skrev allerede i vores medieoplæg i august sidste år, at vi ønskede, at man kom mere rundt i landet. At DR har flyttet arbejdspladser ud til bl.a. Aarhus og Aalborg, ser vi som første skridt. Vi ønsker også at få skrevet public service forpligtelser ind i det nye forlig om, at samtlige modtagere af licens skal være mere til stede i landet, end man er i dag, siger han.

Læs også Hurra for de 27 år: Vi giver dig de mest populære historier