By med vokseværk får ny skole: Her skal den ligge

I Hornslet stiger antallet af indbyggere så kraftigt, at byen får en ny skole for de ældste elever.

Det skal være en ny udskoling ved Hornslet Hallerne. Det ligger så godt som fast, efter placeringen af ny skole i Hornslet har været på udvalgsmøde.

- Det er et enigt udvalg, som indstiller, at der skal arbejdes videre med en ny skole for de ældste elever, siger Kirstine Bille (SF), der er formand for udvalget for familie og institutioner.

Der har været flere muligheder i spil. Til sidst har valget stået mellem en ny skole for de mindste klasser på Rodskovvej eller en ny skole for de ældste klasser.

Fra et oplæg oktober 2020 om mulige placeringer for en ny skole i Hornslet
Det er scenarie 2 (blå plet), der er den model, der arbejdes videre med. Foto: Syddjurs Kommune

- Det er klart de mange høringssvar og input fra lokale, skolebestyrelsen og distriktsrådet, som gør, at vi nu peger på en placering ved Hornslet Hallerne, fortsætter Kirstine Bille. 

Vil koste godt 101 millioner kroner

Det vurderes, at det samlet vil koste 101 millioner kroner at bygge den nye skole og renovere den nuværende Hornslet Skole.

quote - Personligt har jeg set fordele i begge scenarier, og ved Hornslet Hallerne er det tydeligt, at vi får mulighed for at skabe et godt ungemiljø.

Kirstine Bille, SF

Skolens 6. klasser skal også rykke med til de nye bygninger ved Hornslet Hallerne.

Hvor de fleste skoler arbejder med indskoling, mellemtrin og udskoling, så skelner Hornslet Skole mest mellem indskoling og udskoling. 

- Og derfor skal 6. klasserne selvfølgelig også med over på den nye skole. Det giver bedst mening i forhold til skolens opbygning. siger Kirstine Bille og fortsætter:

- Personligt har jeg set fordele i begge scenarier, og ved Hornslet Hallerne er det tydeligt, at vi får mulighed for at skabe et godt ungemiljø, hvor vi kan udnytte placeringen tæt på de mange idrætsfaciliteter. 

Skolebestyrelse: Flest fordele ved den valgte model

I et brev til udvalget gør Hornslets skolebestyrelse opmærksom på, at det også er den model, de foretrækker.

De mener både, at de ældre elever vil få nye og spændende faciliteter, mens de yngre elever bevarer den nuværende skoles fordele. 

Carina Manley er formand for Hornslet Skoles bestyrelse.
Carina Manley er formand for Hornslet Skoles bestyrelse.

Her tænker de især på, at der allerede i dag er etableret cykelstier og andre trafikløsninger ved den nuværende skole, som særligt er en fordel for de yngre elever. 

Samtidig bekymrede det dem, at hvis en ny skole i stedet var bygget sammen med en ny daginstitution, ville det primært være børnene i denne daginstitution, som ville være mest knyttet til en ny indskoling. 

Den endelige placering ved hallen mangler

Når byrådet formentlig bakker op om udvalgets beslutning, mangler det stadig at blive fastlagt præcist, hvor ved Hornslet Hallerne skolen skal ligge.

- Vi skal have vores analytiker til at uddybe mulighederne og konsekvenserne af vores valg, siger Kirstine Bille.

En placering ved hallen kunne også være der, hvor der i dag er tennisbaner. Det er ikke endeligt besluttet endnu.
En placering ved hallen kunne også være der, hvor der i dag er tennisbaner. Det er ikke endeligt besluttet endnu. Foto: Google Street View

I et notat beskriver administration to muligheder. Enten skal den nye skole ligge ud mod Rosenholmvej. Det vil kræve, at der skal eksproprieres syv-otte huse.

Alternativet er en placering øst for hallen. 

I alt skal der bruges 4.150 m2 til selve skolen. Derudover er der også planer om at rykke ungdomsklubbens tilbud med, og en eventuel ekstra hal i samarbejde med Hornslet Hallerne er også en mulighed. 

Efter planen skal den nye skole stå klar til skoleåret 2024-25.