Åbent landbrug med mere end søde køer og halmballer

Der var mere end rundvisning i stalden og leg på halmballer på programmet til åbent landbrug søndag. Klimaet skal nemlig i højsædet, mener landmand.

Søndag var der inviteret til åbent landbrug på Djursland.

Her var der mulighed for at komme helt tæt på køerne på gården HedenJersey.

Men udover de sædvanlige hilsner på køerne og leg i halmballer ville landmanden Ib Damgaard Andersen gerne vise noget mere:

- Vi vil gerne vise, hvad dansk landbrug er i dag, og under hvilke forhold vores fødevarer bliver produceret. Derudover vil vi gerne vise, at dyrene har det rigtig godt, siger landmanden fra gården lige udenfor Hornslet.

Han er meget optaget af klima og de ting, han kan gøre for at bringe gården i en grønnere retning. 

- Der kører blandt andet en skraberobot 11 gange i døgnet og får møget ned mellem spalterne. Det gør, at den gylle, der ligger ovenpå spalterne, ikke når at fordampe, forklarer landmanden. 

Skraberobotten kører 11 gange i døgnet.

Landbruget har ry for at være en af de helt store klimasyndere. Folketinget vedtog sidste år, at landbruget skal nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent frem mod 2030.

Der bliver lavet klimatjek på hele Ib Damgaard Andersens ejendom hvert år. CO2-udledningen er 0,93 i øjeblikket.

- Det er jo svært at sige, hvad der er godt nok, men det er i hvert fald den rigtige retning, vi går. Vi har rykket os rigtig meget, siger landmanden.

- Det går rigtig godt

Netop på grund af landbrugets ry som klimasynder må alle kneb tages i brug.

quote Det er klart, at det bliver en dyrere produktion, og det skal markedet betale.

Niels Peter Nørring, klimadirektør, Landbrug & Fødevarer.

- Jeg synes, det i landbruget går rigtig godt med at få implementeret de muligheder, der er for at gøre noget for klimaet, siger klimadirektør Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer. 

Dog kommer klimaindsatsen ikke uden en pris.

- Det er klart, at det bliver en dyrere produktion, og det skal markedet betale. Så det er vigtigt, at man følger med, så de danske varer ikke bar ligger på hylderne, og ingen tager dem, siger direktøren.

Til åbent landbrug var de besøgende østjyder da også umiddelbart klar på den øgede pris for mere klimavenlige varer. Holdningerne til landbrugets tiltag for grøn omstilling var dog mere forskellige.