Dansk Folkeparti: Vi har fået nye oplysninger

Folkeskolerne i Hylke og Bjedstrup har udsigt til at blive lukket i en ny skolestruktur i Skanderborg Kommune. Men forældrene kæmper videre.

Tirsdag aften var der stormøde i Bjedstrup om de udmeldte skolelukninger.

Tirsdag aften er der indkaldt til stormøde i Bjedstrup, hvor et omfattende forslag fra Undervisnings- og Børneudvalget i kommunen skal drøftes. 

Noget af de mest opsigtsvækkende i forslaget, der rummer 11 punkter, er skolelukninger i Hylke og Bjedstrup. 

Tirsdag er gruppen af forældre, der kæmper for at holde Hylke Skole i live, stadig rystede over nyheden. 

- Vi føler lidt, at gulvtæppet er revet væk under os. Vi synes, at kommunen indtil nu har bakket op om vores landsbysamfund – og brugt det som det gode eksempel mellem borgere og kommune, siger Rebecca Christensen, der står bag gruppen Bevar Hylke Skole. 

Læs også Ny skolestruktur i Skanderborg: To skoler får dødsstødet

Hun er desuden selv mor til en elev i 0. klasse på Hylke skole, der blot er fem år gammel. Skolen er bygget ved hjælp af tusindvis af frivillige timer fra lokale borgere.  

- Det er en velfungerende skole og vi er glade for det, vi har herude, siger Rebecca Christensen. 

I Bjedstrup advarer de lokale om en landsby under afvikling 

I udvalgets forslag til en ny skolestruktur lægger de op til, at der kan etableres friskoler i Hylke og Bjedstrup. Men det er ikke en løsning, man har tænkt sig at kigge på endnu. 

- Den er ikke lukket, men vi vil kæmpe for, at vi kan fortsætte under kommunalt regi. Vi er ikke færdige med at kæmpe, siger Rebecca Christensen. 

Flertal vakler 

Mandag var syv ud otte partier i byrådet enige om forslaget, men opbakningen begyndte hurtigt at vakle.  

Hos Dansk Folkeparti mener man, at man er gået med på forslaget på falske præmisser, fortæller byrådsmedlem Martin Frausing.

- Der er nogle forudsætninger, der er bristet. Vi troede, indtil i går (mandag, red.), at Bjedstrup ville have en friskole, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

06:47

Mindre end et døgn efter, et politisk flertal har indgået forlig om et forslag til en ny skolestruktur i Skanderborg Kommune, vakler flere politikere fra de partier, som ellers har skrevet under på aftalen.

Luk video

Kræver ændringer 

Men det harmonerer ikke med virkeligheden i Bjedstrup, der ønsker at bevare sin kommunale folkeskole.

- Så siger vi til udvalget, at vi synes, at man skal tage bestik af det og sige okay, så må vi kigge på det her og Hylke.

 Hos Venstre er man klart imod skolelukninger, selvom partiet er en del af flertallet bag det nye forslag. 

- Vi går ikke ind for skolelukninger overhovedet, men vi har fået en opgave af et samlet byråd, siger byrådsmedlem Bent Jacobsen.

En opgave, der hedder at spare 10 millioner kroner på kommunens budget og samtidig gøre plads til 2000 nye elever på kommunens skoler i de kommende år. 

Hos Venstre er man klar til at forlade aftalen, hvis der er nogen af de andre partier, der begynder at vakle i deres støtte. 

- Hvis den (aftalen, red.) ikke holder, så holder den heller ikke for Venstre, siger Bent Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND. 

Læs også Corona gav skole en god ide - nu fortsætter de

Mandag forklarede formanden for Undervisnings- og Børneudvalget, at skolelukningerne er et resultat af svære forhandlinger mellem de otte partier i byrådet. 

- Forliget bærer præg af det muliges kunst. Syv ud af otte partier har kunnet mødes om aftalen, og nogle vil synes, at vi er landet et godt sted, og nogle vil ikke, men lande den, det skulle vi, siger udvalgsformand Trine Frengler.

02:15

Mandag landede udvalgets 11 forslag til en ny skolestruktur. Det vakte stærke følelser i de lokale samfund

Luk video

Men politikerne får ikke lov til at stemme aftalen igennem uden højlydte protester fra de to byer. 

Tirsdag aften klokken 19.30 er der indkaldt til stormøde i Bjedstrup. Onsdag morgen har 'Bevar Bjedstrup Skole' indkaldt til demonstration i byen. 

- Vi opfordrer alle til at deltage i stormødet, for det er enormt vigtigt, at alle får de samme oplysninger, og at vi står sammen lige nu, uanset hvor uretfærdigt, vi føler, indstillingen er, lyder det i invitationen til stormødet tirsdag aften. 

Forslagets 11 elementer

 1. Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende Center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E, og Afdeling D placeres som udgangspunkt på det nuværende Bjedstrup Skole (se i øvrigt element 5). Center Skovby etableres i forbindelse med Campus Skanderborg (Finlandsvej).
 2. Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole.
 3. Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry.
 4. Organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og Ny skole i Ry.
 5. Etablering af specialtilbud i Bjedstrup og lukning af folkeskoletilbud i Bjedstrup, dog med mulighed for etablering af friskole.
 6. Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen.
 7. Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby.
 8. Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole og samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes.
 9. Hylke Skole lukker som undervisningssted for 0.-2. klasse, dog med mulighed for etablering af friskole. 
 10. Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen. 
 11. Iværksættelse af analyser omkring fælles ledelse på mindre skoler, etablering af mellemformer specialundervisning og almen undervisning, yderligere skoledistriktsjusteringer m.m.