Politikere går imod borgmester i sag om omdiskuteret solcellepark

Mens Samsø Kommunes borgmester allerede nu melder ud, at han er imod etableringen af en solcellepark på Samsø, vil politikere i kommunalbestyrelsen endnu ikke tage stilling.

I 2,5 år har kommunalpolitikerne på Samsø diskuteret, hvorvidt en solcellepark på 64 hektar, skal blive til virkelighed på øen, som er udnævnt til at være 'Danmarks Vedvarende Energi-ø.'

I løbet af disse år er borgmester Marcel Meijer (S) blevet overbevist om, at han ikke ønsker, at solcelleparken bliver til virkelighed.

- Vi har en ansøger, som har brugt rigtig mange penge og tid på ansøgningen, og et flertal i kommunalbestyrelsen uden om mig, har sagt, at de vil have VVM-redegørelsen i høring, og så skal ansøgeren også have mulighed for at komme med en tilpasning. De skal også behandles ordentlig, selvom jeg håber på, kommunalbestyrelsen siger nej, siger Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAND mandag.

Marcel Meijer (S), der er borgmester i Samsø Kommuner, håber, at kommunalbestyrelsen stemmer imod forslaget om solcelleparken.

I modsætning til borgmesteren mener flere politikere i kommunalbestyrelsen, at det er alt for tidligt at komme med så klar en udmelding. Heriblandt formanden for Teknik- og Miljøudvalget, som er i samme parti som borgmesteren.

- Jeg mener, at det er for tidligt at sige, om man vil have solcelleparken eller ej. Vi er stadig midt i høringsfasen, og jeg har endnu ikke set hvidbogen, hvor alle høringssvar er samlet i, så før jeg har set alt materiale og processen er afsluttet, vil jeg ikke tage en beslutning, siger Michael Kristensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Denne holdning deler han altså ikke med sin borgmester, men han deler den derimod med Carsten Bruun, som er 2. viceborgmester for Venstre.

- Sådan en sag her kræver en ordentlig sagsbehandling, og sagsbehandlingen er endnu ikke afsluttet, så derfor synes jeg, det er for tidligt at træffe en beslutning, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan er anlægget beskrevet

Brattingsborg gods ønsker at opføre solcelleparken syd for Bisgård mellem Østerby og Onsbjerg med tilslutning ved Vadstrup i samarbejde med Energiselskabet NRGI.

De har søgt om at installere et anlæg med en kapacitet på 52 MW.

Projektområdet har et areal på 64 hektar, men der vil ikke komme solceller på hele arealet.

Anlægget består af faste solcellepaneler monteret på stativer med en maksimal højde på cirka 2,5 meter over terræn.

Der er beskyttet natur både på og i nærheden af arealet, hvor solcellerne ikke vil blive placeret. 

Kilde: Miljøkonsekvensrapport

Beslutningen trækker i langdrag

På de 2,5 år der er gået, er forslaget, om at lave en solcellepark, blevet vendt på et borgermøde, der er lavet en Miljøkonsekvensrapport, som klarlægger, hvordan det vil påvirke miljøet og naturen på Samsø, solcelleparkens størrelse er blevet reduceret, og der ligger også en VVM-undersøgelse klar til godkendelse.

Det betyder, at kommunalpolitikerne er så godt som klar til at træffe en beslutning, men nu er hele høringsfasen sat på pause. 

Erhvervsstyrelsen har nemlig lavet en indsigelse mod planerne, da Miljøstyrelsen har påpeget, at der i Samsø Kommunes Planlov står, at det område, som solcelleparken skal etableres i, er et område med særlig landskabelig interesse.

- I praksis er vi midt i høringsfasen, som nu er forlænget på ubestemt tid, og vi kan ikke komme videre før forholdet med indsigelsen er løst, siger Michael Kristensen (S).

Projektområdet har et areal på 64 hektar, men af hensyn til naboer og beskyttet natur vil der ikke komme solceller på hele arealet. Der vil desuden blive plantet et 2,7 meter bredt læhegn rundt om anlægget.
Projektområdet har et areal på 64 hektar, men af hensyn til naboer og beskyttet natur vil der ikke komme solceller på hele arealet. Der vil desuden blive plantet et 2,7 meter bredt læhegn rundt om anlægget. Foto: MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Ifølge Miljøstyrelsen frafalder indsigelsen, hvis Samsø Kommune kan godtgøre, at området ikke længere er af særlig landskabelig værdi, eller hvis kommunen kan godthøre, at parken ikke skader den bevaringsværdige natur. 

I stedet har kommunen bedt godsejeren om at komme med et nyt planforslag.

- Vi kan ikke gå ind og sige, at det ikke vil påvirke landskabet, for det har vi jo sagt, at det gør, så derfor er det op til ansøgeren at lave et nyt forslag, som Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen ikke vil lave indsigelse mod, siger Michael Kristensen.

VIDEO: Umiddelbart spiller solceller fint sammen med Samsøs visioner om at blive fossilfri i 2030. De 64 hektar solceller forventes nemlig at producere 60.000 megawatt-timers elektricitet om året. Her kan du se, hvordan solceller fungerer, og hvordan de spiller sammen med den grønne omstilling.

Ansøgere og modstandere i venteposition

Mens beslutningen er sat på pause, står både ansøgerne og modstanderne af solcelleparken tilbage og hungrer efter en afklaring.

- Egentlig er det mærkeligt, at staten på så sent et tidspunkt blander sig i noget, som egentlig er kommunens beslutning, siger den lokale godsejer Anders Lassen, der sammen med energiselskabet NRGI, har ansøgt om at etablere solcelleparken.

- Vi spørger tilbage, hvad vi skal gøre, så vi ikke påvirker terrænet i unødig grad, og særligt Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen vil ikke svare os. Vi kan ikke få et svar på, hvad regeringen egentlig mener. Vi føler os frem og prøver, og nu har vi besluttet os for at blive ved, siger Anders Lassen, der uanset hvad, håber på, at processen snart kan blive afsluttet.

Hotelejerne Rie Toft og Poul Hammann vil i fremtiden muligvis få udsigt til en solcellepark på 64 hektar, som skal ligge 300 meter fra deres hotel og hjem.
Hotelejerne Rie Toft og Poul Hammann vil i fremtiden muligvis få udsigt til en solcellepark på 64 hektar, som skal ligge 300 meter fra deres hotel og hjem.

Efter planen skal den 64 hektar store solcellepark for en 30-årig periode etableres syd for Bisgård mellem Østerby og Onsbjerg med tilslutning til Vadstrup. 

Det betyder blandt andet, at ejerne af 'Hotel Vadstrup 1771', 300 meter fra deres grund, får udsigt til 2,5 meter høje solceller.

- Vi sælger 'Vadstrup 1771' på, at man kan komme et lille stykke væk fra hverdagen. Nu kan vi så sige til folk, at de kan komme et lille stykke væk fra industrianlægget. Det kan vi ikke sælge på, og vi vil ikke være her, hvis det er. Det er en gyser, siger Rie Toft, der ejer hotellet sammen med Poul Hammann, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brug for en afklaring nu

Derfor håber parret, ligesom godsejeren og NRGI, at der snart bliver sat et punktum i sagen.

- Vi skal simpelthen have en afklaring nu, og politikerne er nødt til at træde i karakter og sige, hvad der skal ske, siger Rie Toft.

Denne holdning er de to politikere Carsten Bruun og Michael Kristensen enige med borgmesteren om.

- Den sag kræver en afklaring nu, så der kan ikke vare længe, før den sag kan blive behandlet, for vi kan ikke blive ved med at skyde den hen, siger Carsten Bruun (V).

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Michael Kristensen (S), har forsøgt at få svar på, hvornår kommunalpolitikerne kan tage den endelige afgørelse, men har endnu ikke fået svar.

- Den her sag kan jo virkelig ende med at trække i langdrag, siger han.

Hverken Erhvervsstyrelsen eller Indenrigs- og Boligministeriet har ønsket at udtale sig om sagen.

IMG_2794