Baby-boom venter: Ikke nok plads på fødegangene

Finder man ikke mere personale og plads på Aarhus Universitetshospital, kommer man til at stå i kø på fødegangen for at få klippet navlestrengen i fremtiden. Region Midtjyllands politikere forhandler lige nu om, hvordan man får løst problemet.

Får man ikke sat gang i en udvidelse af fødegangen på Aarhus Universitetshospital, kommer der rigtig godt tryk på, når navlestrengene skal klippes. I hvert fald hvis Region Midtjyllands egne forudsigelser holder stik.

Allerede nu er fødegangen nemlig på sit kapacitetsmaksimum, og forventningen er, at der frem mod 2030 kommer til at blive født op mod 20 procent flere børn i Region Midtjylland. Det fremgår af regionens budgetforslag til 2022.

Den største stigning er ovenikøbet ventet i Aarhus.

- En af mulighederne er, at man udvider de fysiske rammer og etablerer en ny fødeklinik ved den allerede eksisterende ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det er klart, at der desuden vil skulle ske en rekruttering af jordemødre eksempelvis, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg.

Udover ganske almindelige fødsler, forventes det også, at der vil være en stigning i antallet af komplicerede forløb, som vil blive henvist til Aarhus fra andre fødesteder. Her vil der være brug for et ”højtspecialiseret niveau”.

På Sjælland kan en gravid selv vælge, om hun vil føde på sygehuset eller en privat fødeklinik, hvis fødslen er ukompliceret. I Silkeborg koster det den gravide over 15.000 kroner, hvis hun vælger den private. Det mener de ikke er rimeligt hos Silkeborg Jordemoderklinik. Indslag fra november 2020.

Forhandlinger i de næste måneder

Politikerne i Region Midtjylland er lige nu i gang med budgetforhandlingerne frem mod 2022. De er dog endnu ikke så fremskredne, at der politisk er kommet konkrete løsninger på bordet i forhold til at løse det ventende problem.

- Jeg forestiller mig, at vi bliver mere konkrete i løbet af den næste måned. Ikke nødvendigvis med penge i 2022, men vi får forhåbentlig sat nogle analyser i gang, så vi ved, hvad der skal til fremover, siger Ib Bjerregaard (V), der er næstformand i hospitalsudvalget.

Ligesom Henrik Gottlieb Hansen forestiller Ib Bjerregaard sig, at der skal skabes mere plads på Aarhus Universitetshospital. Eventuelt kan man låne plads af andre afdelinger, indtil man finder en permanent løsning.

Det handler dog ikke kun om bygninger, men også personale.

Mener du, det er realistisk ikke bare at finde penge til mursten, men også kompetent personale?

- Det er en overordnet problematik på tværs af alle faggrupper. Det bliver virkelig en udfordring, og vi taler om det på hvert eneste møde, men vi har ikke fundet de vise sten endnu, siger Ib Bjerregaard.