Fisker er utilfreds: - Sker det, er jeg ikke fisker mere

Forslaget om en maritim nationalpark ved Djursland vækker langt fra glæde hos en lokal fisker og Danmarks Fiskeriforening.

Kim Lykke Jensen er fisker fra Bønnerup. 

Ligesom hans far og farfar var det. Han kender det kystnære hav ved Djursland, som baglommen i sine overalls.

Han fisker alene i en mindre kutter og sejler ud fra Bønnerup og Grenaa. Han er mildt sagt hamrende utilfreds med forslaget om en maritim nationalpark ved Djursland.

- De aner ikke en hylende fis om, hvad der foregår, konstaterer han med henvisning til de politikere, der i Syddjurs' natur-, teknik- og miljøudvalg har stemt for en maritim nationalpark. 

Kort: Her foreslår SF's Kim Lykke Jensen, at man etablerer en maritim naturnationalpark.
Kort: Her foreslår SF's Kim Lykke Jensen, at man etablerer en maritim naturnationalpark.

Ordene falder, mens han er på vej igennem Limfjorden. Hans kutter har været underdrejet i flere måneder, da der blev konstateret svamp flere steder.

Nu skal han i gang med at fiske efter hummere, tunge og pighvar. Og langt de fleste gange gør han det tæt på kysten, fordi kutteren er lille, og han fisker alene. 

- 80 procent af tiden fisker jeg der, hvor de taler om at forbyde min fiskemetode, men jeg mangler at se klare beviser på, at jeg ødelægger havmiljøet, siger Kim Lykke Petersen.

Danmarks Fiskeriforening er også imod forslaget.

Gammel ide - nu skal der handles

Det er lokalpolitikeren Kim Lykke Jensen (SF), der har foreslået en maritim nationalpark fra Gåsehage i syd til Ruggaard i nord.

- Det er et område, hvor biologer har vurderet, at der er et havmiljø, der skal bevares, og der er ingen tvivl om, at bundskrabende redskaber er et problem, siger han.

Hvilke biologer er det?

- Forslaget er ikke nyt. Blandt andet har den lokale miljøforening BLAK beskrevet en lignende ide før, og der er mange biologer med i den forening, siger han.

Maritim naturnationalpark

Begrebet maritim nationalpark findes ikke endnu, men tanken er at beskytte naturen - ligesom der i dag både finde nationalparker og snart naturnationalparker på land.

Tanken er, at Syddjurs Kommune skal kontakte miljøministeren, hvis der opnås politisk opbakning lokalpolitisk. 

I udvalget for natur, teknik og miljø var der stemmelighed, da forslaget blev behandlet. To stemte for, to stemte imod, mens det femte medlem fra Alternativet var forhindret i at deltage. 

Derfor skal forslaget nu videre til byrådet i næste uge. 

Fisker: - Forskel på bund- og bomtrawl

Fiskeren Kim Lykke Petersen er helt på det rene med, at der er problemer med havmiljøet mange steder i det danske farvand. 

- Der er stort set ikke fisk tilbage på strækningen mellem Bønnerup og Øster Hurup, fordi bunden er død. Det er forfærdeligt, men det har altså ikke noget med fiskerimetoder at gøre, siger han.

Han nævner i stedet, at udledning af spildevand og pumpning sand til store byggeprojekter udgør potentielle problemer for havet.

Det er i kutteren RS73 Annika, at fiskeskipper Kim Lykke Petersen sejler ud alene om natten.
Det er i kutteren RS73 Annika, at fiskeskipper Kim Lykke Petersen sejler ud alene om natten. Foto: Privatfoto

- Jeg fisker med et bette trawl, som næsten kan fragtes på en cykel, og jeg kan ikke se, at jeg ødelægger bunden nær kysten, siger Kim Lykke Petersen.

Men et bundtrawl skraber da havbunden. Ødelægger det ikke noget?

- Der er altså kæmpe forskel på bundtrawl, som i min optik er meget nænsomt og så store bomtrawl med jernbomme, der kører hen over havfladen. Det er skræmmende, at politikerne ikke har større viden om det her emne, inden de kommer med forslaget, siger han.

Han er helt sikker på, hvad det vil betyde for ham, hvis han ikke må fiske med bundtrawl i det område.

- Hvis det sker, så er jeg ikke fisker mere. Som ene mand kommer jeg ikke til at sejle til Anholt og fiske efter jomfruhummere, siger han.

Beskyttet område skal være rugekasse for fiskeyngel

Der er flere årsager til, at Kim Lykke Jensen (SF) har foreslået lige præcis det område som en maritim nationalpark.

- Rent lavpraktisk så ligger det uden for Syddjurs' område, hvis vi rykker det 10 km syd på, siger han og fortsætter:

Den østvendte kyst på Djursland skal være en maritim naturnationalpark. Det mener lokale politikere, som opfordrer miljøminister Lea Wermelin til at tænke ud af boksen, i arbejdet med at sikre mere vild natur i Danmark.

- Og så er området særligt interessant pga. topografien og vandkvaliteten i området, som er værd at beskytte. Vi skal have et sted, som er uberørt, og som kan være en rugekasse for mindre fisk, krebsdyr og muslinger.

Men når du nu hører, at det er lige der, hvor der særligt bliver fanget jomfruhummere - hvorfor så ikke tegne stregerne anderledes?

Jeg har ikke 100 procent kendskab til fiskegrænserne, men har svært ved at se, at de stopper lige der. Jeg har været i kontakt med en del andre biologer, som mener, at det her sted er værd at bevare.

Masser af jomfruhummere i området

Hos Danmarks Fiskeriforening er biolog Henrik S. Lund imod forslaget. 

- Det er stort set kun det område lige der, hvor der kystnært er mange jomfruhummere og tunge, siger han.

Han understreger at hverken jomfruhummere eller tunge er truet på nogen måde.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening har mængden af jomfruhummere stigende i Kattegat, og fiskerne bruger ikke deres kvoter fuldt ud, fordi de ikke kan nå det.
Ifølge Danmarks Fiskeriforening har mængden af jomfruhummere stigende i Kattegat, og fiskerne bruger ikke deres kvoter fuldt ud, fordi de ikke kan nå det.

- I 75 procent af Kattegat bliver der ikke fisket. Hvorfor ikke lægge en maritim nationalpark der i stedet? siger Henrik S. Lund.

Det lyder fra nogle af lokalpolitikerne, at stedet er unikt og skal beskyttes?

- Vores havmiljø har det generelt dårligt, men at fiskeriet i området her skulle udgøre et problem, mener jeg, er grebet ud af den blå luft, og at der mangler faglighed bag forslaget.