Ulovligt at fyre kvinde på barsel

En person på barsel kan ikke uden videre fyres, viser en principiel dom fra Randers

Genrefoto. Foto: Colourbox

En person på barsel kan ikke fyres uden videre - heller ikke selv om kvindens job bliver nedlagt, mens hun er på barsel. For så skal hun tilbydes andet arbejde, før en eventuel fyreseddel kan komme på tale. Det viser en dom fra Randers.

Sagen handler om en levnedsmiddelkandidat fra Tulip Food Company. Kvinden arbejdede i Tulips udviklingsafdeling i Aalborg, og den blev nedlagt, mens hun var på barsel. Kvinden blev fyret, men det var ikke i orden, siger retten.

For arbejdsgiveren skulle først have tilbudt hende et andet arbejde. Hos FLIK (Foreningen af Levnedsmiddelingeniører og Kandidater), der er kvindens fagforening, betragter man sagen som meget principiel, fordi det slås fast, at virksomheden er "forpligtet til at søge at omplacere kvinden, uanset at dette ville medføre en væsentlig ændring af hendes ansættelsesvilkår", som der blandt andet står i dommen.

Med andre ord var afskedigelsen et brud på ligebehandlingsloven, som sikrer gravide og kvinder på barsel.

Kvinden fik tilkendt ni måneders løn som erstatning for fyresedlen, men i både fagforeningen og Ingeniørforeningen i Danmark, der har ført sagen på vegne af kvinden og FLIK, forventer man, at dommen ankes, fordi spørgsmålet aldrig har været behandlet af hverken lands- eller Højesteret.