PERSONPROFIL

Ellen Tærsbøl Schmidt

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Horsens

Født 5. marts 1947 i Vejen Kommune Gift 3 børn

A

Ellen Tærsbøl Schmidt (S) er byrådsmedlem i Horsens Kommune, hvilket hun aktivt har været igennem 31 år - først som medlem i det tidligere Brædstrup Byråd, og senere i Horsens Byråd. Hun er formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget samt medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ellen Tærsbøl Schmidt er uddannet folkeskolelærer og har beskæftiget sig som sådan frem til 2010, hvor hun gik på pension. Privat er hun gift, og har tre voksne børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 559 Socialdemokratiet in total 20321
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 515 Socialdemokratiet in total 18804

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg brænder for, at vi har en god ældrepleje i Horsens Kommune. Det vil jeg fortsat arbejde for.

Alle børn og unge skal have mulighed for en god skolegang og uddannelse. Jeg tror på den tidlige indsats, børn, der har brug for støtte, skal derfor have den, inden problemerne vokser sig store.

Jeg vil arbejde for, at der sker udvikling over hele kommunen, såvel i by som på land. Som brædstrupborger er jeg naturligvis især interesseret i udviklingen i Brædstrup.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er fornuftigt, at kommunen kæmper for en udvidelse af E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal holde fast i planen om at sikre fjernvarme til flest mulige husstande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunens plan for Kvickly-grunden – 500 boliger, butikker, restauranter og et plejehjem – bliver en gevinst for Horsens.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvilke sundhedsområder taler vi om?

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvilke trafikområder taler vi om?

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil vide præcist, hvilke sundhedsområder, vi taler om! men stor sympati for bedre tilbud til sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget Horsens Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Horsens Kommune, Socialdemokratiet
Byrådsmedlem Horsens Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

1974 - 2010

Lærer Brædstrup Skole
A

Politiske hverv

Formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget Horsens Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Horsens Kommune, Socialdemokratiet
Byrådsmedlem Horsens Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

1974 - 2010

Lærer Brædstrup Skole