Psykiatrien mangler speciallæger: Vikarer for 24 millioner kroner

Psykiatrien på Region Midtjylland har svært ved at finde speciallæger, og derfor har man på ét år har brugt over 24 millioner kroner på vikarer.

Når der skal tages hånd om psykisk syge mennesker, er der langt fra læger nok. De psykiatriske afdelinger må derfor dække behovet med lægevikarer, som koster flere penge end fastansatte læger.

Det gælder blandt andet på Afdeling for Depression og Angst på Aarhus Universitetshospital.

- Alternativet er jo, at vi må lukke afdelingerne, siger ledende overlæge Farahna Harees til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge hende er lægevikarer en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge sammen på afdelingen. For afdelingen kan ikke få alle de faste stillinger besat.

- Når vi mangler læger, så er det jo ikke fordi, at patientantallet bliver mindre. Så når vi ikke kan få de regulære stillinger besat, er vi nødt til at ansætte vikarer, siger Farahna Harees.

Samlet forbrug til lægevikarer i voksenpsykiatrien:

Dyrere end fastansatte læger

Alene fra maj 2018 til april 2019 har Region Midtjylland brugt 24.553.780 kroner på lægevikarer i Voksenpsykiatrien, viser tal fra Region Midtjylland. Det er fem millioner kroner mere end året før.

quote Det er en uhensigtsmæssig dyr konstellation, men det er også en nødvendighed. Så vi er lidt fanget i situationen.

Tina Ebler, direktør for Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Og prisen for lægefaglig arbejdskraft gennem vikarbureauer er, ifølge regionen, højere, end hvis lægerne var fastansat. Til gengæld er der ingen vej uden om, slår regionen fast.

- Det er dyrere at have vikarer. Det er der ingen tvivl om. Det er en uhensigtsmæssig dyr konstellation, men det er også en nødvendighed. Så vi er lidt fanget i situationen, fortæller direktør for Psykiatri i Region Midtjylland Tina Ebler til TV2 ØSTJYLLAND.

Lægevikarforbrug - maj 2018 til april 2019

Baggrunden for brugen af vikarer er, ifølge Region Midtjylland, hovedsageligt, at psykiatrien har svært ved at skaffe speciallæger på området. Sådan har det været i en årrække.

- Det er svært at sige entydigt, hvad det skyldes, men vi arbejder i hele landet på, at specialet bliver attraktivt. Lige nu er der et marked nationalt for vikarer - og det understøtter vi, fordi vi hyrer dem. Og når man kreerer en efterspørgsel, så skaber man et marked, forklarer Tina Ebler, direktør for Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

En ond spiral

På Afdeling for Depression og Angst på Aarhus Universitet oplever de, ifølge ledende overlæge Farahna Harees, at arbejdspresset stiger i de perioder, hvor der ikke er tilknyttet vikarer. 

Hun betragter derfor situationen som en ond spiral.

- Hvis vi ikke anvender lægevikarer, risikerer vi jo også, at vi mister endnu flere fastansatte læger, hvis de for eksempel skal arbejde over, forklarer hun.

Farahna Harees mener dog ikke, det er noget, patienterne kan mærke.

- De (vikarerne red.) er fast ét sted, så for patienterne oplever de ikke som sådan, at der er en forskel. De har en fast funktion. Det er over længere tid, at de er der. Nogle har været der knap et år, siger hun.

Usikkerhed hos patienter

Hos landsforeningen SIND er man dog ikke helt overbeviste om, at det ikke kan mærkes blandt patienterne.

Det er svært at skaffe speciallæger til psykiatrien, og derfor må man bruge vikarer. 
Det er svært at skaffe speciallæger til psykiatrien, og derfor må man bruge vikarer. 

Lokalformand i Aarhus og på Samsø, Palle Eli Jensen, understreger, at det trods alt er godt, at der er lægevikarer, hvis alternativet er ingen læger overhovedet.

Alligevel er han bekymret.

- Det giver usikkerhed for en patient, hvis man kan risikere at skulle åbne sig op for en ny person flere gange i sit forløb. Det gør det svært at etablere et trygt og tillidsfuldt forhold, siger Palle Eli Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Det giver usikkerhed for en patient, hvis man kan risikere at skulle åbne sig op for en ny person flere gange i sit forløb.

Palle Eli Jensen, lokalformand, SIND.

Flere speciallæger på vej

Ifølge Region Midtjylland vil der gå mellem tre og fem år, før der er uddannet speciallæger nok til at dække behovet i psykiatrien.

Direktør for psykiatrien i Region Midtjylland, Tina Ebler, ser dog positive takter. Hun vurderer, at flere unge læger vælger psykiatri som speciale.

- Vi ser en øget tilstrømning af uddannelseslæger, så det er positivt. Men der går nogle år, før de er uddannet. Så problemet vil forhåbentligt mindskes i de kommende år, siger hun.

Fra politisk side følges udviklingen tæt. Udgiften til vikarer i voksenpsykiatrien ligger nemlig markant højere end andre områder i sygehusvæsnet.

- Der er ingen tvivl om, at hvis vi kan få flere faste normeringer, vil det være et gode for alle parter. Så det har vi fokus på hele vejen rundt, siger formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland Henrik Gottlieb Hansen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Herunder kan du se en dokumentar fra 2017 om Jonatan Heide Becker, som blev fundet druknet kort efter, han var blevet udskrevet fra Psykiatrisk Hospital:

VIDEO: Den 28. august 2017 blev den 25-årige Jonatan Heide Becker fundet druknet i strandkanten ved Helgenæs. Kort forinden var han blevet udskrevet fra Psykiatrisk Hospital i Risskov og overladt til sig selv, selv om han ikke var rask. Men Jonatans død var ikke en ulykke eller et selvmord. Det var først og fremmest et svigt.