Millioner til universitetshospital

Århus Universitetshospital får godt 19 millioner kroner fra privat fond.

Den årlige milde millionregn til sundheds- væsnet fra John og Birthe Meyers Fond tilgodeser i år Århus Universitetshospital som den største modtager. Hospitalet tildeles godt 19 millioner kroner ud af de i alt godt 43 millioner kroner.

Pengene skal fordeles mellem fem forskningsprojekter indenfor blandt andet hjertekirurgi, proteinanalyse og kræft.

Århus Universitetshospital er et samarbejde mellem Det Sundheds- videnskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og flere sygehuse i Århus og Nordjyllands amter.