Krig mellem aviser og aktionær

To østjyske dagblade kører kampagne mod Aarhuus Stiftidendes Fond, som ejer 10 procent af aktierne i aviserne.

Læserne af Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis er i disse dag vidner til et højst usædvanligt opgør mellem de to avisers fælles ledelse og Aarhuus Stiftstidendes Fond, som ejer ti procent af aktierne i det selskab, der udgiver de to aviser.

Fejden skyldes en uenighed om penge. For nogle år siden solgte fonden de fleste aktier i udgiverselskabet til Det Berlingske Officin, hvilket bragte fondens formue op på cirka 70 millioner kr.

Avisernes nuværende hovedaktionær, norske Orkla, ønsker, at fonden skal bidrage med en del af disse penge til en planlagt udvidelse af kapitalen i udgiverselselskabet, hvor fonden fortsat ejer 10 procent af aktierne. Men fondens bestyrelse vil hellere bruge pengene på andre formål end at understøtte de to aviser.

Se mere i aftenens udsendelser på TV2 / ØSTJYLLAND.