Kemifabrik på vej til Århus Havn

Jysk Miljørens vil flytte fra Galten til Århus. Århus Kommune stiller dog krav: Naboer må ikke plages af lugtgener.

En række beboere i Galten kan ånde lettet op.

Virksomheden Jysk Miljørens A/S, der hvert år behandler og genanvender 17.700 ton olieholdigt affald, kølervæske og fotokemikalier, vil flytte sit anlæg til Århus Havn.

Ifølge Århus Stiftstidende stiller magistraten i Århus Kommune dog skarpe krav til Jysk Miljørens: Naboer må ikke plages af dårlig lugt.

Da forslaget om at flytte virksomheden sidste år var ude i offentlig høring protesterede 15 borgere, en virksomhed, Århus Miljøgruppe M 97 samt den socialdemokratiske partiforening i Brabrand over udsigten til at få Jysk Miljørens ind på ­havnen.

- Tilsyneladende planlægger Århus nu at få sit eget Kommunekemi som Nyborg med de gener, det vil medføre for miljøet i og omkring byen, som Jonna Vejrup Carlsen med bopæl på Strandvejen formulerede ­bekymringen i sin indsigelse.