Frifindelse i narkodom anket

Anklagemyndigheden har anket dommen fra Retten i Århus, hvor tre mænd er blevet frikendt i en sag om omfattende trafik med ecstacytabletter.

Anken kommer uden yderligere betænkningstid - fordi dommen efterlader principielle spørgsmål af vidtrækkende betydning, fastslår chefanklager Marian Thomsen, Østjyllands Politi.

- Dagens dom er ganske enkelt forkert. Byretten har afvist centrale vidner - uden overhovedet at høre deres udsagn. Anklagemyndigheden ønsker derfor, at landsretten tager stilling til, om folk virkelig kan gå fri alene fordi byretten ikke ønsker at forholde sig til vigtige beviser. Dette er et meget principielt spørgsmål, siger chefanklageren.

Dagens dom bygger således på, at centrale vidner fra USA er blevet afvist, fordi de har lavet aftaler om nedsat straf mod at levere oplysninger til amerikanske myndigheder. I dommen har man henvist til en dansk højesteretsdom fra 1982.

To af de tiltalte blev idømt mindre straffe, 5 mdr. fængsel, for overtrædelse af straffelovens § 191, og den tredje tiltalte blev idømt 40 dages fængsel for spirituskørsel.

De tiltalte blev løsladt af byretten. Løsladelsen er kæret til landsretten med anmodning om mundtlig forhandling.