Århus truer uromageres familier

Oven på den seneste uges uroligheder er Århus Kommune klar med en hand­lingsplan, der skal forhindre gentagel­ser.

Århus Kommune er nu klar med en handlingsplan, der skal stramme op på en lang række områder over for børn, unge og deres forældre.

Det er konsekvensen efter en uges uroligheder i blandt andet Gellerupparken.

Kommunens køreplan, som Venstrerådmand Gert Bjerregaard fredag kunne præsentere, skal ifølge rådmanden sende "klare og utvetydige signaler om, at håndhævelsen af nultolerancen bliver strammet voldsomt op", skriver jp.dk.

Århus Kommune er ifølge planen parat til at straffe forældre økonomisk, hvis de ikke får styr på deres børn, og samtidig skal en gruppe sagsbehandlere udgøre et nyt specialteam, der skal tage ekstra hånd om de familier, der har de største problemer med uregerlige og kriminelle børn.

En økonomisk straf kan blandt andet betyde stop for udbetalingen af børnefamilieydelser, hvis ikke forældrene følger de retningslinjer, som kommunen udstikker.

Helt konkret kan der blive tale om mange tusinde kroner per måned per barn.

- Vi skal ikke være berøringsangste for økonomiske sanktionsmuligheder. En evaluering af loven om forældreansvar viser nemlig, at forældrepålægget har en positiv effekt i forhold til at få barnet ind i en bedre gænge, siger rådmanden ifølge avisen.

<B>TV 2 | ØSTJYLLAND har mere om handlingsplanen klokken 19.30.</B>