Aftale giver lavere regninger

Energiaftale er en håndsrækning til varmeværker

Heimo Dalsgaard, formand for Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk.

Nu er der godt nyt til de østjyder, der kæmper med tårnhøje varmeregninger.

Fremover kan små kraftvarmeværker fyre med biomasse eller lave varmepumper, så varmen bliver billigere.

Varmeforbrugerne kan spare tusinder kroner årligt, fordi små kraftvarmeværker fremover kan fyre med biomasse eller bruge varmepumper. Partierne bag energiforliget har aftalt, at det gælder de 50 dyreste kraftvarmeværker.

TV 2 | ØSTJYLLAND har tidligere på ugen fortalt om, hvordan borgerne i de to byer Hundslund og Oldrup i Odder Kommune er trætte af, at deres varmeregninger er ekstra høje.

Men det kan der nu blive lavet om på. Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk er nemlig blandt de 50 dyreste kraftvarmeværker og derfor med i energiforliget.

Se: Håndsrækning til varmeværker

- Groft sagt kan værker, der bruger de nye muligheder og omstiller til ny teknologi i gennemsnit reducere varmeprisen med 2.-3.000 kroner pr. husholdning pr. år, siger klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) i en pressemeddelelse.

De 50 dyreste, decentrale kraftvarmeværker må opsætte en biomassekedel på 1 MegaWatt (MW). Så kan i alt 85 værker bygge små biokedler. Det sænker varmeprisen voldsomt, fordi kraftvarmeværkerne kan fyre med billig biomasse.

Samtidig kan kraftvarmeværkerne fremover bruge store varmepumper. Værkerne må indregne perioder, når elprisen er lav, så kommunerne lettere kan godkende projekter med varmepumper.

Desuden har forligspartierne aftalt, at store kraftvarmeværker sparer penge, hvis de skifter fra at fyre med kul til biomasse. Værkerne kan kombinere anlægsstøtten fra vedvarende energi med pristillæg for strøm, som laves på biomasse.

Kraftvarmeværkerne kan straks søge Energistyrelsen om støtte på de nye vilkår, hvis de omlægger til biomasse, der leverer fjernvarme til virksomheder.

I 2012 aftaltes i energiforliget at reducere virksomhedernes brug af fossilt brændsel som olie, kul og naturgas. Det skal sænke CO2-udslip med én million ton årligt. Inden nytår skal Folketingets finansudvalg godkende et aktstykke (ansøgning), så kraftvarmeværker søger støtte i år.

Næste år fremlægger regeringen et lovforslag om ordningen.

Til højre for artiklen kan du hente listen med de 50 værker, der er med i energiaftalen.