55 dyr aflivet efter vanrøgt

Myndighederne har aflivet samtlige grise, kreaturer og heste hos en 87-årig landmand fra Resenbro.

En 87-årig landmand fra Resenbro ved Silkeborg har fået aflivet alle sine dyr efter en uanmeldt kontrol.

I forbindelse med kontrollen kunne myndighederne konstatere, at de i alt 55 grise, kreaturer og heste havde fået alt for lidt foder og vand. De blev derfor enten aflivet på stedet eller kørt til slagtning.

Den 87-årige landmand er i forvejen i centrum i en anden verserende dyreværnssag.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om vanrøgten i dagens udsendelser.