Sådan skal østjyderne sortere affald i 10 kategorier

Fra 2023 skal vi til at sortere vores husholdningsaffald i 10 forskellige kategorier fordelt på fem rum i tre beholdere.

Fremover hører mælkekartonen og den tomme juicebrik ikke længere til restaffaldet, når det skal smides ud. I stedet har det fået sine egen kategori blandt de 10, som vi fremover skal lære at sortere efter.

I juni 2020 indgik regeringen og en række partier i folketinget aftale om, at alle landets borgere skal sortere i 10 affaldstyper. 

Nu har en gruppe af de østjyske forsyningsselskaber lavet en plan for, hvordan det skal implementeres.

quote Nogle borgere vil været helt klar til at komme ud over stepperne og affaldssortere og tilmed være glade for de nye løsninger.

Sara Funch, direktør, Favrskov Forsyning

Det er forsyningsselskaberne Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og AffaldVarme Aarhus der samarbejder om det nye sorteringskoncept, som betyder, at 560.000 østjyder kommer til at sortere efter samme principper:

For villaejere betyder det, at man fremover skal forholde sig til tre affaldsbeholdere med i alt fem rum. I den ene beholder afsættes et rum til glas og metal, og et til hård- og blød plast samt mad- og drikkekartoner. I den anden beholder samles pap, papir og tekstiler. Den tredje beholder opdeles i henholdsvis et rum til madaffald og så et rum til alt det restaffald, der ikke passer i de øvrige rum. 

Den tiende og sidste kategori, nemlig farligt affald, sorteres og afhentes for sig. Der er endnu ikke taget stilling til præcis hvordan.

Jo mere ensartet affald - jo større interesse

Ifølge forsyningsselskaberne giver det god mening at samarbejde om opgaven. Jo mere ensartet affald der kan indsamles, jo større vil interessen være for at behandle affaldet på sorteringsanlæggene, og det vil i sidste ende gavne miljøet.

I dag genanvendes cirka halvdelen af vores husholdningsaffald ifølge miljøstyrelsen og det tal skal gerne blive væsentligt større. Ifølge et EU-direktiv fra 2018 skal vi helt konkret op på at genanvende mindst 60 % af vores affald i 2030. Og det mål skal de nye sorteringsprincipper hjælpe til med at nå.

Hos Favrskov Forsyning, som er et af de tilknyttede selskaber, er man helt opmærksomme på, at den ambitiøse sorteringsmodel nok kommer til at kræve noget tilvænning.

- Nogle borgere vil været helt klar til at komme ud over stepperne og affaldssortere og tilmed være glade for de nye løsninger, og så vil der være andre som virkelig synes, at det her er noget bøvl, fortæller direktøren for Favrskov Forsyning, Sara Funch, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil ud og møde borgerne

Men forsyningsselskaberne er helt indstillet på, at sætte en intensiv kommunikations- og formidlingsindsats i søen frem mod implementeringen i 2023. Derfor planlægger de allerede nu, at tage ud og møde borgerne der hvor de er, så de kan se hvad det er de bliver udsat for fremover.

- De kan også få tips og tricks til hvordan de bedst indretter sig derhjemme, hvor meget de skal rengøre emballagen inden den smides ud og få svar på om de skal til at bygge hele indkørslen om, fortæller Sara Funch. 

quote Det er både et fokus fra vores side, men det er også omfattet af krav fra den nye lovgivning.

Sara Funch, direktør, Favrskov Forsyning

Og så slår hun fast, at det er alfa og omega, at forbrugerne tydeligt kan se, at der kommer reel og direkte genanvendelse ud af den indsats de lægger for dagen:

- Det er både et fokus fra vores side, men det er også omfattet af krav fra den nye lovgivning, siger hun.

De nye sorteringsprincipper kommer også til at gælde for etagebyggerier og i bymidter, hvor der i dag er underjordiske affaldscontainere. Præcis hvordan det bliver ført ud i livet, ligger dog ikke helt fast endnu.

Det nye affaldsregulativ er lige nu i høring i Favrskov frem til den 22. august. Her har borgerne mulighed for at se hvordan sorteringen vil blive tilrettelagt hos dem. 

Man kan finde flere oplysninger om affaldsregulativet på de enkelte forsyningsselskabers hjemmesider.

Affaldssorteringens ti kategorier

1. Glas

2. Metal

3. Plast

4. Mad- og drikkekartoner

5. Pap

6. Papir

7. Tekstil

8. Madaffald

9. Restaffald

19. Farligt affald