Østjysk sogn nedlukket: Se smitten i dit sogn

Det er antallet af nye smittede i det enkelte sogn, som afgør, om et område skal tvangsnedlukkes på grund af corona-smitte.

Mens Danmark åbner mere og mere op, er der fortsat sogne, som må lukke helt ned igen på grund af for høj smitte. 

I øjeblikket er tre sogne i Danmark lukket ned. Ét af dem er Spentrup Sogn nord for Randers, som fredag overskred grænseværdierne for smitte, og blev lukket ned. 

Få overblikket over, hvordan det går med smitten i dit sogn her. 


Det er flere faktorer, der afgør, om et sogn bliver tvangsnedlukket på grund af corona-smitte og kriterierne er flere gange ændret, så der skal flere smittede til, før et sogn tvangslukker.  

Dels skal der være mere end 20 nye smittede på en uge og dels skal mindst 3 procent af de mennesker fra sognet, der bliver testet, teste positiv. Endelig er der det såkaldte incidenstal, som viser hvor mange borgere ud af 100.000, der har corona-virus. For at der sker en automatisk nedlukning skal incidenstallet ligge over 600. 

Det er incidenstallet, som afgør farverne på kortet ovenfor. Derfor kan et sogn godt være ganske mørkt på kortet uden at være nedlukningstruet. Alle tre kriterier skal være opfyldt, før det sker.

sogne nedlukning

Når et sogn bliver tvangslukket, så er det grundskoler, sfo´er og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelser og alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, som lukkes ned.