Myndigheder lemper restriktioner efter fund af fiskevirus

Fødevarestyrelsen har nu kortlagt forekomsten af fiskevirussen IHN. Derfor lempes der nu på restriktionerne for blandt andet lystfiskere.

Fra i morgen, lørdag, kan lystfiskere igen tage vildtlevende fisk med hjem fra de områder, hvor fiskesygdommen IHN er konstateret.

Fødevarestyrelsen lemper nemlig reglerne for lystfiskeri.

- Vi har fået foretaget en risikovurdering, og der har vores rådgivere vurderet, at risikoen er minimal, og derfor ændrer vi på reglerne, så der gerne må fanges nogle fisk, siger Henning Knudsen, der er fødevarechef ved Fødevarestyrelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter udbruddet af fiskesygdommen IHN i flere jyske dambrug og ’put and take’-søer for to måneder siden, indførte Fødevarestyrelsen ellers de særlige restriktionszoner.

Det betød, at lystfiskere ikke måtte tage deres fangst med hjem fra områder langs Aarhus Å, de berørte dambrug samt en ’put and take’-sø. 

De nye regler

Gælder kun for vilde fisk

Disse restriktioner blev indført, selvom IHN kun er farlig og dødelig for fisk og ikke mennesker. Men nu er smitten kortlagt og inddæmmet, og derfor lempes restriktionerne.

Lempelsen gælder dog kun for vildtlevende fisk.

- Det gælder for de vilde fisk. Altså for fisk i åer og naturlige søer. Ikke i ’put and take’-søer, siger Henning Knudsen.

Virksomheder, der driver ’put and take’-søer og dambrug, er underlagt de samme restriktioner som hidtil. Her er det altså stadig ikke tilladt at fjerne fisk fra.

I restriktionszonerne har det også været et krav, at lystfiskerne har skullet desinficere alt udstyr efter fiskeri i zonerne og dette krav fastholdes. 

Restriktioner og IHN-frit land