Formand for sygeplejersker om retssag: Yderst beklageligt

Danske Regioner har klaget til Arbejdsretten efter sygeplejerskernes arbejdsnedlæggelse. Det ærgrer sygeplejerskernes kredsformand i Kreds Midtjylland.

Efter at sygeplejekonflikten sluttede den 28. august, har flere sygeplejersker landet over fortsat med at nedlægge arbejdet i protest mod deres lønvilkår og regeringens indgreb i konflikten. 

Onsdag annoncerede Danske Regioner, at de har indgivet en klage til Arbejdsretten, der skal hastebehandles torsdag.

Regionerne, hvor størstedelen af landets sygeplejersker er ansat, vil have Dansk Sygeplejeråd (DSR) til at få medlemmerne til at genoptage arbejdet.


Vi har gentagne gange været ude og sige til sygeplejerskerne, at vi kraftigt tager afstand fra overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, siger Anja Laursen, der er kredsformand i Kreds Midtjylland for DSR.
Vi har gentagne gange været ude og sige til sygeplejerskerne, at vi kraftigt tager afstand fra overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, siger Anja Laursen, der er kredsformand i Kreds Midtjylland for DSR.

Formand: Yderst beklagelig

Hos DSR er de kede af, at sagen er kommet så vidt.

- Det, synes jeg selvfølgelig, er yderst beklageligt. Vi har gentagne gange været ude og sige til sygeplejerskerne, at vi kraftigt tager afstand fra overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, siger Anja Laursen, der er kredsformand i Kreds Midtjylland for DSR, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sagens omdrejningspunkt handler om, hvor vidt, der er tale om kollektive arbejdsnedlæggelser eller ej. Sagen kan ende med både en individuel bod og en bod til den faglige organisation. 

Anja Laursen understreger, at DSR ikke har haft noget med arbejdsnedlæggelserne at gøre. 

- Nej bestemt ikke, tværtimod har vi været ude med vores tillidsrepræsentanter i dialog og kraftigt opfordre til, at man skal gå tilbage i arbejde og tage kraftig afstand fra overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, fordi konflikten er slut. Og dermed har vi en fredspligt via vores overenskomst.

Sygeplejekonflikten kort fortalt