Skanderborg har klimasikring. I Odder raser borgerne

Tirsdag morgen gik de store vandmængder hårdt ud over Odder. Først i dag er mange af skaderne blevet synlige efter, at vandmasserne er forsvundet

Odder Museum stod tirsdag morgen i vand til op over soklerne. Foto: Bent Juul

I Skanderborg er de længere med at klimasikre sig, end de er i Odder. Her står flere af kommunens ni såkaldte klimatilpasningsprojekter allerede færdige, og de fungerer.

Ved siden af Stig Jonassen kan man se bassinet, som er blevet anlagt. 

- Vi har lavet et bassin, som kan håndtere det daglige vand, og når der kommer en klimahændelse som et skybrud, kan bassinet også håndtere den mængde vand, som så vil løbe gennem søen og via en kanal ud i svanesøen, fortæller Stig Jonassen, ingeniør ved Skanderborg Forsyning.

Området hvor bassinet er placeret, er udpeget, som et af de områder i Skanderborg Kommune, hvor der ville komme oversvømmelser, hvis man ikke gjorde noget.

Man ville risikere, at ejendomme blev oversvømmet. Kloaksystemerne ville ikke kunne håndtere den mængde vand, et skybrud giver.

Stig Jonassen, ingeniør ved Skanderborg Forsyning

- Man ville risikere, at ejendomme blev oversvømmet. Kloaksystemerne ville ikke kunne håndtere den mængde vand, et skybrud giver, forklarer han. 

01:38

VIDEO: I Skanderborg har de sikret sig mod skybrud ved hjælp af et bassin, som leder vandet videre ud gennem søen og via en kanel ud i svanesøen.  

Luk video

Vandmængderne ramte Odder hårdt

I Odder blev Henrik Tranums hjem tirsdag morgen ramt hårdt af vandmasserne. Det er anden gang på 2 år, at vandet ødelægger hans hjem.

- I stuen har der været vand på alle gulvene, og det er trukket op i skillevæggene og køkkenelementerne. Alle væggene skal skæres af, så skal der affugtes, der skal laves nye gulve, køkkenet skal genmonteres, og der skal males i hele huset, fortæller Henrik Tranum.

Mens huset skal gennem en større renovering, skal Henrik og hans familie bo i en skurvogn.

- Vi skal bo i en skurvogn ude i indkørslen, måske kan vi stadig bruge vores badeværelse lidt, siger han.

Alle vægge skal skæres af dertil, hvor Henrik Tranum markerer på billedet.

Der skal gøres noget

Henrik Tranum og de andre beboere i området er ikke tilfredse med, at der ikke er sket mere på de 2 år, siden Odder sidst blev ramt af store vandmængder.

- Fremadrettet vil beboerne på vores gade og parallelgaden lave en skrivelse og gå til borgmesteren og kommunaldirektøren. Vi synes, at der skal ske noget alvorligt. Det er ikke første gang, at det er sket, og vi fornemmer ikke rigtigt, at der er sket så meget siden, fortæller han.

Læs også Vandet strømmede ind i Henriks hus: Det er jo en katastrofe

Ole Lyngby Pedersen (V), formand for udvalget for miljø, teknik og klima, er enig i, at Odder Kommune skal klimatilpasse sig. Men han er tilbageholdende ved de hurtige løsninger.

- Det er noget, der virkelig koster penge, så derfor skal vi have det målrettet, så vi laver de rigtige tiltag. Vi skal ikke lave et regnvandsbassin, hvis det aldrig bliver fyldt. Det er vigtigt, at de placeres de rigtige steder, fortæller Ole Lyngby Pedersen.

Han føler med alle husejerne, som har været ramt af de store vandmængder og tager problemet alvorligt.

- Det må være en øjenåbner for os alle sammen, at vi skal håndtere det her med gode løsninger, men der er ingen nemme løsninger, forklarer han.

Læs også Medindehaver af PP busser fra Smukfest: Mine busser var synet