PERSONPROFIL

Ole Lyngby Pedersen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Odder

Født 7. april 1959 i Odder Gift 3 børn

V

Ole Lyngby Pedersen (V) har siden 2017 være byrådsmedlem i Odder Kommune for enstre. I den igangværende periode er han Formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Han har været fuldtidslandmand siden 1984.
Privat er Ole Lyngby Pedersen gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 248 Venstre in total 0
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 232 Venstre in total 5144

Mærkesager

  • Trafik
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Det gode liv/investeringer i fremtiden:
Jeg og Venstre vil fastholde Odder som en af Østjyllands mest attraktive bosætningskommuner, med attraktive tilbud på skoler og fritidsområdet.
Vækst og udvikling:
At få endnu flere børnefamilier og erhvervsaktive borgere til at flytte til kommunen.
Attituden i forvaltningen skal være venlig og positiv - hvad kan vi gøre for jer?
God økonomi:
En sund økonomi er basis for en sund udvikling i hele kommunen. Med Uffe i spidsen, er Odder kommune på sikker kurs.

Godt miljø med naturen og vækst i balance:
Dyreliv, Natur miljø og Landbrug kan fint forenes i Odder Kommune.
Grundvand og vandmiljø skal sikres om nødvendigt med behovsstyrede indsatser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet skal arbejde for udstykning af flere sommerhusgrunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi har plads til flere sommerhus, men der skal kun kun bygges i takt med at der er købte.

2 Byrådet skal arbejde for mere grøn energi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja investeringer i energibesparende foranstaltninger skal fremmes mest muligt.

3 Skolerne er velfungerende og tilbyder god service til alle børn i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi har fantastiske servicetilbud på skolerne i Odder kommune.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget biltrafik bremses ikke af investeringer i kollektiv trafik. Derfor skal der investeres meget i infrastruktur i årene fremover.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig, men kun hvis det giver mening, ellers får vi ikke borgerne til at udføre mere sortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have velfungerende idrætsfaciliteter, men der skal være hård til investeringerne, før vi bruger flere penge på området.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nuværende niveau er Ret OK.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det passer meget godt, med den fordeling vi har i dag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det ser jeg ikke som problematisk, vi skal ikke kun være os selv nærmest

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke servicen forbedres ved udbud, men vi skal benchmarke med andre om priserne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det passer meget godt, med de genoptræningstilbud, der findes i dag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har rigtig gode skolefaciliteter, så der er så rigeligt god plads til alle vores elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal forpligte at få understøttelse. Det bør ikke være et argumen, at man ikke selv tror man kan klare et arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej kommunen er til for alle, om man bor i by eller på land, serviceniveauet skal være lige god.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja hellere forebygge end helbrede.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi stopper ikke med at lave cykelstier, før alle de store oplandbyer er forbundet med Odder, så alle trygt kan tage cyklen, til skole eller på arbejde.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til alle, og der er plads til udstykninger, i og i nærheden af naturområder, ellers sættes udviklingen i stå.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske fler resourcer, men ikke flere penge.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi skal forebygge socialt belastede område, ikke helbrede når det er gået galt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sat penge nok af til flygtninges integration i kommunen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har ældre penge på kontoen, skal de være så velkomne til at betale for bedre service og omsorg en normen generelt tilbyder alle.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der skal prioriteres rigtigt, omfordeling af midler skal være en mulighed.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror faktisk, at nuværende normering passer fint til antallet af børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre forhold for erhverv og iværksættere, giver bedre beskæftigelse, vækst og Udvikling til gavn for hele kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden har altid været en urimelig beskatning, af dem der ejer jorden.

Politiske hverv

2017 - nu

Formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Odder Kommune, Venstre

Tillidsposter

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Odder Kommune
Bestyrelsesmedlem Odder Spildevand

Uddannelse

Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig landmand IS Faurgård
V

Politiske hverv

2017 - nu

Formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Odder Kommune, Venstre

Tillidsposter

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Odder Kommune
Bestyrelsesmedlem Odder Spildevand

Uddannelse

Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig landmand IS Faurgård

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds