Kattegatforbindelse eller ej? Vi har spurgt to kandidater til borgmesterposten

Vi har spurgt to borgmesterkandidater i Odder Kommune om, hvad de forud for kommunalvalget tænker om en mulig Kattegatforbindelse.

Eksperter er forlængst gået i gang med de indledende undersøgelser til en mulig Kattegatforbindelse. 

I slutningen af 2021 vil forundersøgelse til 60 mio. kr. ligge klar. Og hvis folketinget i sidste ende beslutter sig for at sige ja, bliver projektet uden sammenligning det største, enkelte byggeprojekt nogensinde i Østjylland - og i særdeleshed i Odder kommune og på Samsø.

Men hvordan forholder de to borgmesterkandidater i Odder Kommune, Uffe Jensen (V) og Lone Jakobi (S), sig til projektet her forud for kommunalvalget i efteråret? 

Det har vi spurgt dem om. 

For selvom beslutningen ligger hos folketingspolitikerne, så vil flere af de borgere i Odder, som vi på TV2 ØSTJYLLAND har talt med, gerne vide, hvad byrådspolitikerne mener.

- Der er vel deres opgave, det er de folkevalgte, så det, synes jeg da absolut, er vigtigt, at de melder ud hvilken holdning, de har, siger Jens Ulrik Nielsen, der bor i Odder til TV2 ØSTJYLLAND. 

OVERBLIK: Der er tale om en 45 kilometer lang forbindelse på tværs af Kattegat. Lige nu er en forundersøgelse i gang. Her ser eksperter blandt andet på motorvejsforbindelser, som ses her, både nord og syd om Odder til at håndtere de omkring 10.000 biler i døgnet. Fra Jylland - over Samsø og til Sjælland er der både mulighed for en bro nord for det følsomme Natura2000 område (det grønne på illustrationen), eller en sydlig model, der går lige igennem. Illustrationen: TV2 ØSTJYLLAND.
OVERBLIK: Der er tale om en 45 kilometer lang forbindelse på tværs af Kattegat. Lige nu er en forundersøgelse i gang. Her ser eksperter blandt andet på motorvejsforbindelser, som ses her, både nord og syd om Odder til at håndtere de omkring 10.000 biler i døgnet. Fra Jylland - over Samsø og til Sjælland er der både mulighed for en bro nord for det følsomme Natura2000 område (det grønne på illustrationen), eller en sydlig model, der går lige igennem. Illustrationen: TV2 ØSTJYLLAND.

De to kandidater er splittede 

De to borgermesterkandidater er ikke lige sikre på fordelene ved kattegat-projektet. 

Kommunens nuværende borgmester Uffe Jensen (V) mener som udgangspunkt, at Kattegatforbindelsen er en god idé. 

- Jeg mener, at den vil være med til at binde Danmark sammen på en helt ny og god måde. Den vil gøre rejsetiden mellem Østjylland og København meget kortere. Det vil være gavnligt for miljøet, og først og fremmest vil det være gavnligt for varetransporten, der skal frem, og den vil skabe et helt nyt Danmark, lyder det fra Uffe Jensen til TV2 ØSTJYLLAND. 

Mens borgmesterkandidat Lone Jakobi (S) er mere splittet. 

- Jeg er sådan set også for en bedre sammenbinding af Danmark, som sikrer vækst og udvikling og adgang til uddannelser og arbejdspladser i hele landet. 

- Men nu er det jo Odder Kommune, som skal tage den her forbindelse ind, hvis det bliver vedtaget. Og der er jo udlagt nogle linjeføringer, og de er jo ikke allesammen sådan lige at tage ind for Odder kommune, som jeg ser det. Der er jo linjeføringer, som både vil gå nord og syd om, og dermed give uhensigtsmæssigt meget tekniskanlæg i en lille kommune som Odder Kommune. Og der synes jeg jo nok, at borgmesteren er for hurtigt og for ukritisk i sit sådan uddelte ja til en kattegatforbindelse, lyder det fra Lone Jakobi til TV2 ØSTJYLLAND. 

Det er Uffe Jensen dog ikke helt enig i, da byrådet i følge ham for nylig har haft besøg af både Kattegatkomitéens formand, Anders Kühnau, Sund og Bælt og Vejdirektoratet, som gav en orientering til det samlede byråd, hvor de havde mulighed for at høre om projektet og komme med input. 

- Jeg tænker, at jeg er helt med på, at vi i Odder selvfølgelig skal gøre vores synspunkter gældende. Der bliver aktuelt lavet en forundersøgelse, som forventes færdig ved afslutningen af i år, og så skal der vedtages en VVM, altså en vurdering af virkninger på miljøet, og det kommer tidligst til at ske til næste år, så der er rigtig, rigtig god tid til at lave den her debat, siger borgmesteren. 

Hvad skal der gøres? 

Der er altså splittelse mellem de to borgmesterkandidater.

For Lone Jakobi er det altafgørende, at linjeføringen er på plads, før hun kan oplyse borgerne om, hvor hun står i sagen. 

Når du er lidt i tvivl, om du vil bakke det her op eller ej, synes du så ikke, at du svigter borgerne lidt Lone Jakobi?

- Nej, jeg synes sådan set, det er okay at sige, at det jo kommer an på, hvordan den linjeføring kommer til at se ud. Det kommer jo an på, hvad de konkrete konsekvenser er for naturen, og hvor mange mennesker, det her kommer til at berøre i Odder kommune, og der er jo nogle elementer der, som vi ikke får det fulde overblik over før (at linjeføringen er besluttet red), siger hun. 

Står det til Lone Jakobi, så gælder det om at være proaktive indsatsen, og få diskuteret det i byrådet. I følge Uffe Jensen er det dog endnu for tidligt i processen. 

- Hvis jeg husker rigtigt, så er det omring 15 kommuner i Danmark, der er berørte af, at en kattegatforbindelse måske kommer, og nu bliver det aktuelt undersøgt både til havs og til lands, hvor den kan komme, og hvad det har af konsekvenser, og så skal der bagefter i folketinget træffes en beslutning, om man skal gå videre med projektet. Så der er rigtig, rigtig lang tid til. Og helt sikkert skal Odder Kommune og vores byråd involveres, men det er jo flere år for tidligt, tænker jeg, siger Uffe Jensen

Se hele debatten mellem de to politikere nedenfor.