Danmarks største: Odder slår rekord i biodiversitetens navn

Et stort kvashegn skal hjælpe på biodiversiteten i Odder kommune. Samtidig nedbringer det mængden af affald.

Ligesom en lang række andre kommuner, er Odder med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, når det kommer til biodiversitet.

Her har de nu forsøgt at spille en slags trumfkort: Danmarks største kvashegn.

Hegnet, der blev bygget i juli, er blevet udvidet med ekstra 45 meter, så det nu er 200 meter langt og i alt 450m3.

- Vi har kun bygget ét kvashegn. Men potentialet er stort, hvis flere begynder at bygge kvashegn. Der er store mængder vi kan flytte her. Vi er i dialog med Danmarks Naturfredningsforening og en række institutioner, men vi vil også gerne snakke med grundejerforeninger, lokalråd og andre, siger Annemette Fuglsang, der er direktør i Renosyd, som har etableret kvashegnet.

Skal man tro Renosyd, er det altså ikke bare for sjovt. Der er store gevinster at hente – og ikke kun, hvad angår biodiversiteten. For virksomheden handler det nemlig også om at nedbringe mængden af affald. 

Affaldsmængderne er nemlig stigende i kommunen. I 2017 producerede hver enkelt borger 835 kilo affald, men det tal er steget til 911 kilo i 2020, og haveaffald er altså det, der er mest af. På Renosyds genbrugspladser, der tæller både Odder og Skanderborg, blev der i 2020 indsamlet 11.709 ton haveaffald.

- Haveaffald er supergodt affald, fordi det kan genbruges. Så selvom det er smart at lave det til kompost, så er det endnu smartere, hvis man kan spare behandlingsprocessen og putte det i et kvashegn. Samtidig sparer kunderne også en masse ture til genbrugspladsen, siger Annemette Fuglsang.

- På den måde er det to fluer med et smæk, og folk har taget rigtig godt imod det. 

Med det nuværende kvashegn, der kan rumme 100 ton haveaffald, er den samlede affaldsmængde på årsbasis for Odder reduceret med godt og vel fire kilo pr borger. 

Vil man selv i gang med at bygge et kvashegn, har Renosyd lavet en lille guide til at komme godt fra start.