Aarhus Kommune parkerer psykisk syge på hospitalet

Nye tal viser, at Aarhus Kommune i år ender med at bruge et rekordhøjt beløb på at betale regionen for at beholde færdigtbehandlede patienter

39 forskellige patienter fra Aarhus Kommune har i år været indlagt på psykiatrisk hospital i Risskov, mens de var færdigtbehandlede.

I år har 12 pladser i Region Midtjyllands psykiatri været optaget af færdigtbehandlede patienter, som Aarhus Kommune har betalt regionen for at beholde, viser nye tal fra Region Midtjylland. 

De færdigtbehandlede patienter fra Aarhus Kommune har fra januar til oktober i år tilsammen tilbragt 3515 dage i psykiatrien, selvom de egentlig ifølge en lægefaglige vurdering har været klar til at komme ud i et andet tilbud. 

Læs også Hvorfor druknede Jonatan?

- Det betyder, at der kan være patienter, som har mere behov for at komme ind og få pladsen, som ikke kan få den, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder, at der kan være patienter, som har mere behov for at komme ind og få pladsen, som ikke kan få den.

Henrik Gottlieb Hansen (S), Region Midtjylland

Han mener, at Aarhus Kommune parkerer de færdigtbehandlede patienter i psykiatrien for at spare penge. 

- Det virker som en billig løsning for Aarhus Kommune. Den dagspris, de betaler hos os, er lavere, end hvis de selv skal ud og finde et andet tilbud, siger Henrik Gottlieb Hansen. 

Prisen per døgn er cirka 2000 kroner for hver patient. Indtil videre i år har 39 forskellige patienter fra Aarhus Kommune været indlagt på psykiatrisk hospital i Risskov, mens de var færdigtbehandlede. 

Rekordhøj regning til kommunen

Beløbet som Aarhus Kommune bruger på at få regionen til at beholde de færdigtbehandlede patienter er rekordhøjt, viser et notat fra kommunen, som TV2 ØSTJYLLAND har modtaget.

I år forventer kommunen, at udgiften bliver knap 5,9 millioner kroner. Til sammenligning brugte man sidste år cirka 4,2 millioner kroner. 

UDGIFTER TIL FÆRDIGTBEHANDLEDE PATIENTER

2013: 5,523 millioner kroner

2014: 3,423 millioner kroner

2015: 4,361 millioner kroner

2016: 4,240 millioner kroner

2017 (forventet): 5,853 millioner kroner

Kilde: Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Thomas Medom (SF), der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, erkender, at det ikke er hensigtsmæssigt, at en færdigbehandlet borger optager en sengeplads i psykiatrien. 

- Men det er heller ikke hensigtsmæssigt, at en borger hurtigere meldes færdigbehandlet grundet presset i regionspsykiatrien. Og det er heller ikke hensigtsmæssigt at udskrive en borger, hvis der ikke er en plads ledig. I de situationer vælger forvaltningen at afholde udgiften til færdigbehandlingstaksten, skriver Thomas Medom i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er behov for et samlet nationalt løft til psykiatriområdet, så området har de nødvendige ressourcer.

Thomas Medom (SF), Rådmand

Henrik Gottlieb Hansen (S) understreger, at beslutningen om at erklære en patient færdigtbehandlet beror på en lægefaglig vurdering. Han mener, at det vil hjælpe gevaldigt, hvis Aarhus Kommune reducerede antallet af dage, hvor færdigtbehandlede optager pladser i psykiatrien.

- Det vil betyde, at vi vil have nogle flere sengepladser, siger Henrik Gottlieb Hansen (S). 

Læs også Aarhus-rådmand om psykiatrien: Ingen af os gør det godt nok

Ifølge Thomas Medom er Aarhus Kommune også interesseret i at reducere antallet af færdigbehandlingsdage. 

- Derfor ser vi sammen med Region Midtjylland på, hvordan vi kan gøre det bedre for denne gruppe af borgere, der oftest er meget syge. Tilsvarende samarbejder vi med regionen om bedre procedurer, så vi får besked i rette tid, når færdigtbehandlede borgere bliver udskrevet. Vi skal finde løsninger sammen i stedet for at pege fingre af hinanden, skriver han. 

Han udpeger en hårdt presset psykiatri som værende årsag til den i år rekordhøje udgift til indlagte, færdigtbehandlede patienter. 

Læs også Özlem om Jonatan-sagen: Bør være strafbart at udskrive til gaden

- Dette gælder såvel den regionale som den kommunale socialpsykiatri. Der mangler pladser og bedre normering. Det kan vi ikke være bekendt somfund. Der er behov for et samlet nationalt løft til psykiatriområdet, så området har de nødvendige ressourcer, skriver Thomas Medom, der mener, at man i den henseende skal have Folketinget indover. 

Aarhus Kommune arbejder sammen med Region Midtjylland om at etablere Psykiatriens Hus, der skal skabe nye døgnpladser til psykisk sårbare.

Rettelse: Antallet af færdigbehandlingsdage er ændret til 3515 i stedet for 5821, da sidstnævnte er det samlede antal færdigbehandlingsdage i Region Midtjylland.

Skal vi passe børnene, mens du er til valg-debat? Tilmeld dig TV2 ØSTJYLLANDs børnevenlige debatmøde om Aarhus Kommune mandag den 20. november her.