Mols Bjerge markerer sig

De syv pilotprojekter for danske nationalparker markerer søndag og mandag den europæiske nationalparkdag med en række arrangementer.

Foto: Colourbox

De syv pilotprojekter for danske nationalparker, der er udpeget af miljøministeren, markerer søndag og mandag den europæiske nationalparkdag med en række lokale arrangementer som vandre- og hestevognsture samt skovplantning.

Den 24. maj er officiel europæisk nationalparkdag. Nærmere information om de danske arrangementer kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

I øjeblikket foregår et stort lokalt udredningsarbejde om de mulige kommende nationalparker, som skal være klar i januar 2006.

De udpegede pilotprojekter er Mols Bjerge, Møn, Klithederne i Thy, Lille Vildmose, Esrum Sø/Gribskov, Læsø samt Vadehavet.