Undersøgelse: Millionsvindel i boligforening med dyre vine og kontante overførsler

Aarhus Kommune melder flere medarbejdere i Østjysk Bolig til politiet for bedrageri. En advokatundersøgelse vurderer omfanget af bedrageriet til at være mellem 15 og 20 millioner kroner.

Medarbejdere i den almene boligforening Østjysk Bolig kan have svindlet for mellem 15 og 20 millioner kroner.

Det vurderer en ny advokatundersøgelse, som Aarhus Kommune har fået lavet, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Ifølge kommunen har advokatundersøgelsen afdækket mistænkelige forhold i boligforeningen, der omfatter:

  • Kontantoverførsler til uvedkommende private bankkonti for samlet 9,3 millioner kroner
  • Privatlignende udgifter til f.eks. restaurationer og dyre vine afholdt for boligforeningens regning for 2,2 millioner kroner, 
  • Private udgifter skjult i boligforeningens byggeregnskaber for 1 million kroner 
  • Og mistænkelige indbetalinger fra en storleverandør på 7,4 millioner kroner, som blandt andet er gået til at balancere diverse konti i Østjysk Bolig, der var benyttet til at dække private udgifter.


- I alt 19,9 millioner kroner, hvoraf nogle af beløbene kan dække over de samme transaktioner. Derfor er det samlede beløb skønsmæssigt opgjort til mellem 15-20 millioner kroner, skriver kommunen.

Direktør politianmeldt for private indkøb 

Aarhus Kommune har tirsdag overdraget undersøgelsen til Østjyllands Politi og altså politianmeldt flere medarbejdere.

Ifølge Østjysk Boligs hjemmeside råder boligforeningen over godt 2800 boliger og har ansat cirka 70 medarbejdere.

Det er kommunen, der fører tilsyn med boligforeningen, og sagen er en udløber af, at Aarhus Kommune tilbage i oktober 2020 meldte direktøren for boligforeningen til politiet for mandatsvig. 

På daværende tidspunkt havde kommunens tilsyn kendskab til sager, hvor direktøren uretmæssigt kan have foretaget private indkøb på beboernes regning for mere end 370.000 kroner.

VIDEO: Her kan du se mere om skandale-sagen.

Bünyamin Simsek (V) er som rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune ansvarlig for tilsynet med de almene boligforeninger, og han er alarmeret over indholdet i advokatundersøgelsen.

Rystet rådmand

- Jeg er simpelthen rystet over, hvad vi har fundet i Østjysk Bolig. Vi taler om en organisation, der ikke kun skal tage vare på kommunens tilskud til almene boliger, men som også skal forvalte lejernes huslejer bedst muligt, siger Bünyamin Simsek i pressemeddelelsen.

Rådmanden oplyser, at tilsynet rykkede ud, efter at det sidste år modtog en meddelelse fra en anonym whistleblower.

Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe sammen med byens 13 almene boligforeninger, der skal sikre tilliden til, at boligforeningerne forvalter lejernes penge så godt som muligt.

- Det er en ekstremt vigtig og svær ledelsesopgave at sidde i en bestyrelse for en boligforening, og jeg synes, at der skal professionelle kræfter ind for at understøtte beboernes muligheder for at gennemskue, hvad der sker i deres boligforening. Det er noget af det, som jeg har spillet ind med, og som jeg helt generelt synes, at vi skal have set på i hele sektoren, siger Bünyamin Simsek.