- Kan jeg godt blive fritaget?

Mange borgere henvender sig om digital post

Foto: Colourbox

Har man mulighed for at blive fritaget for digital post?.

Sådan har spørgsmålet i dag lydt mange gange i røret hos Borgerservice i Aarhus.

Fra 1. november i år skal alle borgere have oprettet en digital postkasse, så al kommunikation med det offentlige fremover foregår digitalt i stedet for pr. brev.

Det har fået flere borgere til at kime Aarhus Kommune ned. Mange borgere vil nemlig vide, om de har mulighed for at få dispensation, så de kan blive fritaget fra ordningen.

- Vi får i disse dage ekstraordinært mange henvendelser i Borgerservice. Det er min oplevelse, at meget af det skyldes usikkerhed og uvished om de nye regler. Jeg kan berolige med, at vi selvfølgelig giver dispensation til alle, der opfylder kravene. Nye regler skaber altid utryghed, og vi gør, hvad vi kan for at give borgerne en tryg start, siger chef i Borgerservice i Aarhus, Lene Hartig Danielsen, i en pressemeddelelse.

Borgere har mulighed for at blive fritaget fra digital post og fortsat modtage breve fra for eksempel, hvis de de ikke er i stand til at benytte sig af det.

Det kan ske, hvis man for eksempel har praktiske vanskeligheder ved at skaffe sig adgang med NemID, ikke behersker dansk eller er bosat i et område med dårlig internetforbindelse.

For de borgere, som ikke selv kan benytte sig af digital post, men alligevel gerne vil have, at familiemedlemmer har adgang til det, har man mulighed for at læseadgang.

- Eksempelvis et familiemedlem med læseadgang kan få en advis, når der er nyt i Digital Post, og samtidig er posten samlet et sted, så det er let at finde den frem igen. Og det kan være en stor fordel for mange pårørende, som gerne vil hjælpe deres forældre eller ægtefæller, skriver Aarhus Kommune.

Her kan du se kriterierne for at blive fritaget for digital post. Man skal som borger opfylde ét af kriterierne:

  • Du er permanent udrejst af Danmark
  • Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
  • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
  • Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post.
  • Du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post
  • Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed)
  • Du har ikke adgang til computer i dit hjem eller opholdssted

Kilde: Aarhus Kommune.