Jurist efter cykelulykke: Løbet er ikke kørt for Sonja og Michael

Der kan være nyt håb for Sonja og Michael. Kommunen er forpligtet til at hjælpe, hvis Michael insisterer på, at han vil bo i sit eget hjem, siger jurist

Jurist Eva Naur Jensen langer ud efter det generelle system, som hun mener er svært at gennemskue for personer i Soja og Michaels situation.

TV2 ØSTJYLLAND bragte i sidste uge historien om Sonja Zweidick, hvis mand, Michael Dvinge, fik en hjerneskade efter et cykeluheld. Selvom Michaels sociale netværk er i Aarhus og i Aalborg, valgte Aarhus Kommune at tilbyde ham et behandlingssted i Varde, to timers kørsel fra Aarhus.

- Jeg føler mig tromlet. Jeg føler, at jeg midt i sorgen også skal håndtere et helt uigennemskueligt system, der behandler folk som genstande, siger Sonja Zweidick til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Sonja fik et opkald fra politiet: Det er slemt ellers ville vi ikke ringe

Sagen har skabt stor debat på Facebook, hvor folk stiller sig uforstående over for, at Sonja ikke kan få Michael flyttet til et behandlingssted tættere på Aarhus.

03:59

VIDEO: Se indslaget om Michael Dvinges og Sonja Zweidicks historie her. 

Luk video

Der kan dog være nyt håb for Sonja og Michael. En jurist fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at kommunen er forpligtet til at hjælpe, hvis Michael insisterer på, at han vil bo i sit eget hjem i Aarhus.

- Michael og Sonja kan ikke kræve, at Michael skal have tilbudt en plads på et bestemt § 107-tilbud som det i Hobro. Hvis Michael ønsker at få sin hjælp i et § 107-tilbud, er han derfor nødt til at tage imod det tilbud, som kommunen giver - her altså i Varde, siger Eva Naur Jensen, der er Lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet til TV2 ØSTJYLLAND. 

Læs også Stor støtte til Sonja efter webdok om mandens ulykke: - Jeg er helt rørt

Eva Naur Jensen fortæller, at man selv bestemmer, om man vil tage imod et § 107-tilbud, eller om man vil være ’i eget hjem’ og modtage sig hjælp der. 

- Ønsker man at være i sit eget hjem, så skal kommunen indrette hjemmet handicapvenligt og stille den nødvendige hjælp til rådighed der, siger Eva Naur Jensen og fortsætter:

- Michael har ikke en permanent bolig, så Sonja må enten finde en bolig til dem, og her kan han så vælge at flytte ind. Han kan også bede kommunen om hjælp til at finde en permanent bolig, f.eks. en beskyttet bolig. Da han er gift, kan han bede om at få tilbudt en bolig, hvor han kan bo sammen med Sonja. 

Serviceloven § 107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Kilde: Retsinformation.dk 

Systemet er problematisk

Eva Naur Jensen mener, at kommunerne ikke altid får fortalt borgerne, hvilke muligheder de har i sådanne sager. 

- Kommunerne glemmer nogle gange at fortælle borgerne, at de har ret til at modtage samme niveau af hjælp i deres egen bolig, som de har i f.eks. et § 107-tilbud, siger hun. 

01:01

For Sonja er det oprørende at få at vide, at hun som som pårørende ikke har krav på at være med til at bestemme, hvor hendes mand skal være. Men sådan er loven.

Luk video

Juristen langer også ud efter det generelle system, som hun mener er svært at gennemskue.

- Desværre skal man være i dag nærmest være juridisk uddannet for som borger at kunne navigere i det sociale system. Serviceloven banede vej for specialiserede sagsbehandlere i kommunerne, men det er svært for borgere med komplicerede problemer at navigere mellem de mange forskellige afdelinger og socialrådgivere.

Hun mener, at der kan være behov for at indføre en form for koordinerende sagsbehandlere, som man f.eks. har gjort det for veteraner.

- Ellers kan det virke helt uoverskueligt for borgerne at finde vej gennem systemet, siger Eva Naur Jensen. 

03:11

VIDEO: Se hele interviewet med Hjerneforeningens direktør, Lise Beha Erichsen.

Luk video

Også hos Hjerneforeningen mener man, at kommunerne bør tage mere hensyn til de pårørende, når hjerneskadede bliver tilbudt behandlingssted.

- Man vil selvfølgelig gerne være tæt på som pårørende, så man kan holde kontakten. Det er et hensyn, man er nødt til at tage ude i kommunerne, siger Hjerneforeningens direktør, Lise Beha Erichsen til TV2 ØSTJYLLAND.

MICHAELS VEJ GENNEM SYSTEMET

2. juni 2017 - Michael bliver svært skadet ved en ulykke og indlægges på intensiv afdeling på Aarhus Universitetshospital og senere på Hammel Neurocenter.

Oktober 2017 - Michael håber fra nytår at kunne flytte ind på døgntilbuddet Østerskoven i Hobro, 45 minutters kørsel fra Sonjas hjem. Men her er først en ledig plads fra 1. februar.

21 november 2017 - Hammel Neurocenter afslutter behandlingen af Michael

27.11.2017 Aarhus Kommune tilbyder Michael midlertidig  ophold på Lunden i Varde. Sonja vil hellere have Michael overflyttet til Østerskoven i Hobro.

30.11.2017 – Sonja beklager sig over, at hun ikke bliver inddraget og ikke ved, hvad der sker.  

1.12. 2017 - Aarhus Kommune noterer, at Sonja  gentagende gange ikke tager sin telefon.

6.12.2017 -  Sonja kan ikke som ønsket få aktindsigt, da hun ikke er beskikket som værge.

2.12.2017 - Michael overflyttes fra Hammel Neurocenter til Afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Sonja ansætter selv en fysioterapeut til at træne Michael otte timer om ugen.

December 2017 - Sonja klager over Aarhus Kommunes beslutning om Lunden i Varde, men trækker senere klagen tilbage.

Januar 2018 - Michael får en blodprop under sin indlæggelse på afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Februar 2018 - Michael overflyttes til Lunden i Varde.

Marts 2018 - Michael er stadig i Lunden i Varde. Sonja leder efter en bolig i Aarhus.